De vierde fase van het programma InZicht loopt af. In deze evaluatie laten we zien wat deze fase van het programma heeft opgeleverd en doen we aanbevelingen voor een eventuele vijfde fase.

voorblad van de evaluatie van de vierde fase van InZicht

De evaluatie bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de visie van de stuurgroep van InZicht vertolkt. In het tweede deel geven mensen van buiten de stuurgroep van InZicht hun mening over het programma. En in de nabeschouwing reflecteert de stuurgroep op de overeenkomsten en verschillen tussen de bevindingen en naar wat dat betekent voor de aanbevelingen.

De volledige evaluatie is in deze digitale publicatie terug te lezen. Wilt u de evaluatie liever als PDF lezen? Dan kunt u de volledige tekst van de evalatie downloaden.

Download het evaluatierapport

Inhoud

Evaluatie

In het eerste deel van de evaluatie wordt de visie van de stuurgroep van InZicht vertolkt. Welke resultaten zijn er volgens hen bereikt in de vierde fase van het programma? En zijn de gestelde doelen volgens hen ook daadwerkelijk behaald?

Ga naar deel 1 van de evaluatie

In het tweede deel van de evaluatie geven mensen van buiten de stuurgroep van InZicht hun mening over het programma. Wat vinden zij van de opbrengst van het programma? En wat zijn volgens hen de belangrijkste voor een eventuele vijfde fase?

Ga naar deel II van de evaluatie

In de nabeschouwing reflecteert de stuurgroep op de overeenkomsten en verschillen tussen de bevindingen uit het eerste en tweede deel van de evaluatie. Ook wordt er gekeken naar wat dat betekent voor de aanbevelingen.

Ga naar de nabeschouwing

Managementsamenvatting

De vierde fase van het onderzoekprogramma InZicht is intern en extern geëvalueerd. Met deze evaluatie wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van de Stichting InZicht, die als financier opdracht heeft gegeven voor de uitvoering van deze vierde fase.

De Stichting InZicht wordt gevormd uit twee instellingen voor mensen met een visuele of meervoudige beperking, te weten Koninklijke Visio, Bartiméus, en wordt gefinancierd uit de steunstichtingen van deze instellingen. Voor Koninklijke Visio zijn dit Novum (3/5), de KSBS (1/5) en de Vrienden van Koninklijke Visio (1/5). Vanuit Bartiméus levert de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (per 1 januari 2019 het Bartiméus Fonds) een bijdrage. De Stichting InZicht beoogt tevens voor de derde instelling te werken die actief is in het visuele veld: de Robert Coppes Stichting (RCS).

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het onderzoeksprogramma InZicht is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen.

Om de hoofddoelstelling te bereiken, zijn bij de start van de vierde fase de volgende programmadoelstellingen geformuleerd:

  1. Het financieren en stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen.
  2. Het uitbouwen en borgen van de infrastructuur voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen.
  3. Het uitbouwen en versterken van een implementatie-infrastructuur voor verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Resultaten

De conclusie van de evaluatie is dat de programmadoelstellingen zijn gehaald. Onderstaand vindt u per doelstelling een korte evaluatie van de behaalde resultaten.

Geleerde lessen uit InZicht fase 4

Zowel uit de interne als de externe evaluatie van het onderzoeksprogramma InZicht zijn lessen te destilleren. De kern van deze lessen is:

Conclusie en aanbevelingen voor een vijfde fase

Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen voor de vierde fase van het onderzoeksprogramma InZicht zijn behaald. Daarnaast worden in de evaluaties ook noden en behoeften genoemd voor verder onderzoek en ontwikkeling. Er wordt aanbevolen om een vijfde fase mogelijk te maken, omdat:

Over de opzet van de evaluatie

De conclusies en geleerde lessen zijn tot stand gekomen op basis van de volgende input:

  • Een beschrijving van de activiteiten en resultaten van de vierde fase van het programma door de stuurgroep;
  • Een sterkte-/zwakteanalyse door de stuurgroep;
  • Digitale raadpleging van externe experts;
  • Digitale raadpleging van projectleiders van de Inzicht projecten.

Nadere informatie hierover is te vinden in deel 1 en deel 2 van de evaluatie van de vierde fase.

Bijlagen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website