De ZonMw Preventieprogramma’s bestaan sinds 1998. Het doel van het onderbrengen van preventieonderzoek bij ZonMw was om de aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk te versterken door een betere organisatie en aansturing van preventieonderzoek.

Uit de evaluatie van het Eerste Preventieprogramma van ZonMw blijkt dat in korte tijd de structuur en samenhang van het onderzoek binnen de preventieve sector is versterkt. Vanaf het Tweede Preventieprogramma is extra accent gelegd op de implementatie van onderzoeksresultaten.

Het doel van deze evaluatie van het Tweede (PP2) en Derde Preventieprogramma (PP3) is:

  • Inzicht verkrijgen in het programmeerproces van preventieonderzoek. 
  • Inhoudelijke evalueren (projectresultaten direct na afloop van het project). 
  • Vaststellen van de bijdrage van de preventieprogramma’s aan het oplossen van vraagstukken rond volksgezondheid en gezondheidszorg (maatschappelijke impact). 
  • Formuleren van leerpunten voor de ZonMw-programmering bij het stimuleren van vernieuwende methoden en strategieën in de preventiepraktijk. 
  • Het Eerste (PP1) en Vierde Preventieprogramma (PP4) zijn deels meegenomen om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling die ZonMw met de Preventieprogramma’s doormaakt.
Downloaden evaluatie

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website