Op 1 februari 2016 trad de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (Regeling LZA/LP) in werking. Deze regeling is bedoeld om het handelen van de arts gericht op late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen door een onafhankelijke deskundigencommissie te beoordelen.

De Regeling is een vervanging van de Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen. De doelen van de nieuwe regeling bleven ongewijzigd:

  • Het zorgdragen voor transparantie en maatschappelijke controle in geval van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen;
  • Het waarborgen van een zorgvuldige en verantwoorde medische praktijk van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen;
  • Het bieden van (meer) duidelijkheid aan artsen rondom late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen en het bevorderen van vertrouwen onder artsen dat het handelen volgens de Regeling in principe niet tot consequenties in de sfeer van het strafrecht leidt.
Download de evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Uit de evaluatie blijkt dat de regeling onvoldoende duidelijkheid en zekerheid biedt aan artsen en heeft daardoor voor hen niet de functie die zij beoogt. De regeling leidt wel tot de gewenste zorgvuldigheid van handelen en transparantie binnen de medische praktijk. Op basis van het evaluatieonderzoek, uitgevoerd door Pro Facto en het Amsterdam UMC, worden 22 aanbevelingen gedaan aan de ministers van VWS en JenV, de Beoordelingscommissie, de beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aan:

Wilt u een exemplaar bestellen?

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website