In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op 1 januari 2016 verving de Wkkgz de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

De wet heeft als hoofddoel het versterken van de positie van cliƫnten en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. De evaluatie betreft het onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de Wkkgz.

Het onderzoek is verricht in opdracht van ZonMw en werd uitgevoerd door een consortium van de Universiteit van Amsterdam, sectie gezondheidsrecht en het Nivel.
 
De evaluatie wijst uit dat de wet het bereiken van de gestelde doelen daadwerkelijk bevordert. Maar laat ook zien dat er nog stevige punten ter verbetering zijn. Het evaluatierapport dat door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is aangeboden, bevat 32 aanbevelingen voor verbetering van de wet en de praktijk.

Download het rapport

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website