Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners.

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook online mee:  #wetenschapper2030

Programma

Dagvoorzitter drs. Maria Henneman

9.30-10.00 uur

Ontvangst en registratie

10.00 -12.00 uur (Engelstalige simultaan vertaling beschikbaar)

 

Opening conferentie Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen opent de conferentie met een korte videoboodschap.

Minister Ingrid van Engelshoven
Minister Ingrid van Engelshoven

Gesprek over de wetenschapper 2030 met prof. dr. Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw en prof. dr. Stan Gielen, voorzitter NWO

Jeroen Geurts
Jeroen Geurts
Stan Gielen
Stan Gielen

Visie op de wetenschapper 2030. In gesprek met:

 • Dr. Hannah Bosma, postdoc-onderzoeker, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Sarah de Rijcke, directeur Centre for Science and Technology Studies Universiteit Leiden
 • Dr. ir. Bas (B.W.) Borsje, assistent professor/universitair docent water engineering and management Universiteit Twente
 • Drs. Rob van Gassel, PNN en promovendus Maastricht University
 • Dr. Joeri van Leeuwen, senior scientist at ASTRON, The Netherlands Institute for Radio Astronomy

Hoe ziet de wetenschapper 2030 eruit. Prof. dr. Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht schetst een beeld

Rianne Letschert

Hoe komen we aan ons huidige systeem van waarderen en belonen van de wetenschapper?  Een kort overzicht en gesprek met prof. dr. Barend van der Meulen, hoofd onderzoek Rathenau Instituut.

Barend van der Meulen
Barend van der Meulen

Maatschappelijk belang van de wetenschap.  Reportage en gesprek met prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, over het belang van wetenschap voor de maatschappij.

Jet Bussemaker
Jet Bussemaker

Column:  Hoe zorg je dat wetenschapscommunicatie meer wordt dan een geinige hobby? Door prof. dr. ir. Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden.

Ionica Smeets
Ionica Smeets

De droom van een onderzoekfinancier. Gesprek met prof. dr. Jeroen Geurts over de onderzoeker van 2030

12.00 uur

Lunch

13.15 uur

Gesprek over het Europese perspectief op de wetenschap met Jean-Eric Paquet, Director-General Research and Innovation, European Commission (voertaal Engels).

Jean-Eric Paquet
Jean-Eric Paquet

13.30-14.30 uur

Break-out sessies (voertaal Engels)

1. Onderwijs versus onderzoek

Hoe neem je onderwijsactiviteiten mee in de waardering? Onderzoek en onderwijs zijn twee hoofdtaken van wetenschappers. Toch wordt het geven van onderwijs vaak minder zwaar meegewogen in de beoordeling. Wat is een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek en hoe kun je inzet voor goed onderwijs voldoende stimuleren en waarderen?

Moderator: dr. Ivo van Vulpen, universitair hoofddocent natuurkunde Universiteit van Amsterdam.

2. Teamspelers versus supersterren

Kunnen beide naast elkaar bestaan? Wetenschap is van oudsher een individualistische aangelegenheid, maar de tijd van de solitaire wetenschapper lijkt voorbij. Grote vragen worden in teams beantwoord. Maar hoe beoordeel je teams? Wat maakt iemand tot een goed teamlid en hoe beoordeel je die kwaliteiten? En zijn teams wel in elke discipline onvermijdelijk en nuttig?

Moderatoren: Prof.dr. Sarah de Rijcke, directeur Centre for Science and Technology Studies Universiteit Leiden, Prof.dr.ir. Jeroen de Ridder, universitair hoofddocent filosofie VU Amsterdam en dr.ir. Hester den Ruijter, universitair hoofddocent experimentele cardiologie UMC Utrecht.

3. Vaardigheden

Wat verwachten we van een wetenschapper? Het huidige systeem vraagt veel van wetenschappers. Excellent onderzoek, innovatief onderwijs, integriteit, inspirerend leiderschap en maatschappelijke impact zijn belangrijke eisen. Maar moet een wetenschapper alles kunnen? Wordt met dit brede eisenpakket de voorkeur gegeven aan generalisten en is dat dan wenselijk? Wat is het ideale profiel van de wetenschapper van de toekomst?

Moderatoren: dr. Martijn Kleppe, hoofd Onderzoek Koninklijke Bibliotheek en dr. Christine Teelken, universitair hoofddocent VU Amsterdam.

4. Indicatoren versus narratieven

Hoe meet je kwaliteit? Het huidige systeem kijkt vooral naar bibliometrische outputfactoren (H-index en Journal Impact Factor). Hebben deze indicatoren nog toekomst of moet er minder op de output worden gelet en meer op het proces en de relevantie? Steeds vaker wordt ook naar narratieven gevraagd. Maar hoe verhouden die zich tot de kwantitatieve factoren en hoe maak je ze vergelijkbaar?

Moderatoren: dr. Ingeborg Meijer, senior researcher Centre for Science & Technology Studies Universiteit Leiden en drs. Rinze Benedictus, stafadviseur onderzoek, UMC Utrecht & promovendus, CWTS Universiteit Leiden.

5. Nederland versus de rest van de wereld

Is het erg om voorop te lopen? De revolutie moet ergens beginnen, dus waarom niet in Nederland? Zijn we daar klaar voor? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de positie van Nederlandse wetenschappers in de rest van de wereld, met name jonge onderzoekers en docenten? Of is het toch beter om kleine stapjes te nemen?

Moderator: dr. Daniël Lakens, assistant professor, Human-Technology Interaction, TU Eindhoven

6. Inclusiviteit versus de ongeschreven regels

In het huidige wetenschappelijke systeem stromen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond nauwelijks in. Gekwalificeerde vrouwen stromen vaak juist uit. Welk effect hebben de ongeschreven regels in het wetenschapssysteem op diversiteit en inclusie? Hoe zorgen we in het nieuwe systeem voor gelijke kansen voor iedereen?

Moderator: dr. Carolin Ossenkop, Connectify diversity coaching & consulting

14.30-15.00 uur

Pauze

15.00-16.00 uur

Panel- en zaaldiscussie over de belangrijkste uitkomsten van de break-out sessies en stellingen.

Panelleden:

 • Prof. dr. Belle Derks (Jonge Akademie)
 • Prof. dr. Jeroen Geurts
 • Prof. dr. Stan Gielen
 • Jean-Eric Paquet
 • Prof. dr. Hanneke Takkenberg (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren)
Hanneke Takkenberg
Hanneke Takkenberg
Belle Derks
Belle Derks
 • Mr. Drs. Anne de Vries (Promovendi Netwerk Nederland)
Anne de Vries
Anne de Vries

Aanmelden

Praat mee over de wetenschapper van 2030. Wij horen graag hoe u denkt over het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst.

Inschrijven voor het congres

Locatie

Het congres vindt plaats in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag.

Routebeschrijving naar Fokker Terminal

Dagvoorzitter Maria Henneman

Maria Henneman
Maria Henneman

Drs. Maria Henneman is eigenaar/directeur van Henneman Strategies BV. Een bureau voor crisiscommunicatie en reputatiemanagement waar klanten terecht kunnen voor advies, onderzoek, training en coaching en discussie & dialoog. Ze heeft verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, o.a. bij de Radboud Universiteit, bij het Radboud UMC, bij de Regionale Publieke Omroep en bij Clingendael, The Netherlands Institute of International Relations. Maria Henneman is een veelgevraagd moderator zowel voor strategie sessies als grote symposia.
Henneman op opgeleid als historicus, startte haar loopbaan als beleidsadviseur voor de vakbeweging en verdiende (inter)nationaal haar sporen als journaliste, media- en beleidsadviseur. Zij was onder meer hoofdredacteur bij de nieuws- en actualiteitenrubriek Netwerk en verslaggever en presentator bij het NOS-Journaal.

Vragen en informatie

Over uw aanmelding?

Neem dan contact op met decongresbalie

Over het programma?

Neem dan contact op met Marlies van Velzen, velzen@zonmw.nl of Cassandra Appelman, appelman@zonmw.nl

Praat online mee met #wetenschapper2030

Fotografie: Ionica Smeets - Ype Driessen; foto's sprekers en panelleden aangeleverd

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website