Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners.

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook online mee:  #wetenschapper2030

Programma

Dagvoorzitter drs. Maria Henneman

9.30-10.00 uur

Ontvangst en registratie

10.00 -12.00 uur (Engelstalige simultaan vertaling beschikbaar)

 

Opening conferentie Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen opent de conferentie met een korte videoboodschap.

Minister Ingrid van Engelshoven
Minister Ingrid van Engelshoven

Gesprek over de wetenschapper 2030 met prof. dr. Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw en prof. dr. Stan Gielen, voorzitter NWO

Jeroen Geurts
Jeroen Geurts
Stan Gielen
Stan Gielen

Visie op de wetenschapper 2030. In gesprek met:

 • Dr. Hannah Bosma, postdoc-onderzoeker, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Sarah de Rijcke, directeur Centre for Science and Technology Studies Universiteit Leiden
 • Dr. ir. Bas (B.W.) Borsje, assistent professor/universitair docent water engineering and management Universiteit Twente
 • Drs. Rob van Gassel, PNN en promovendus Maastricht University
 • Dr. Joeri van Leeuwen, senior scientist at ASTRON, The Netherlands Institute for Radio Astronomy

Hoe ziet de wetenschapper 2030 eruit. Prof. dr. Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht schetst een beeld

Rianne Letschert

Hoe komen we aan ons huidige systeem van waarderen en belonen van de wetenschapper?  Een kort overzicht en gesprek met prof. dr. Barend van der Meulen, hoofd onderzoek Rathenau Instituut.

Barend van der Meulen
Barend van der Meulen

Maatschappelijk belang van de wetenschap.  Reportage en gesprek met prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, over het belang van wetenschap voor de maatschappij.

Jet Bussemaker
Jet Bussemaker

Column:  Hoe zorg je dat wetenschapscommunicatie meer wordt dan een geinige hobby? Door prof. dr. ir. Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden.

Ionica Smeets
Ionica Smeets

De droom van een onderzoekfinancier. Gesprek met prof. dr. Jeroen Geurts over de onderzoeker van 2030

12.00 uur

Lunch

13.15 uur

Gesprek over het Europese perspectief op de wetenschap met Jean-Eric Paquet, Director-General Research and Innovation, European Commission (voertaal Engels).

Jean-Eric Paquet
Jean-Eric Paquet

13.30-14.30 uur

Break-out sessies (voertaal Engels)

1. Onderwijs versus onderzoek

Hoe neem je onderwijsactiviteiten mee in de waardering? Onderzoek en onderwijs zijn twee hoofdtaken van wetenschappers. Toch wordt het geven van onderwijs vaak minder zwaar meegewogen in de beoordeling. Wat is een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek en hoe kun je inzet voor goed onderwijs voldoende stimuleren en waarderen?

Moderator: dr. Ivo van Vulpen, universitair hoofddocent natuurkunde Universiteit van Amsterdam.

2. Teamspelers versus supersterren

Kunnen beide naast elkaar bestaan? Wetenschap is van oudsher een individualistische aangelegenheid, maar de tijd van de solitaire wetenschapper lijkt voorbij. Grote vragen worden in teams beantwoord. Maar hoe beoordeel je teams? Wat maakt iemand tot een goed teamlid en hoe beoordeel je die kwaliteiten? En zijn teams wel in elke discipline onvermijdelijk en nuttig?

Moderatoren: Prof.dr. Sarah de Rijcke, directeur Centre for Science and Technology Studies Universiteit Leiden, Prof.dr.ir. Jeroen de Ridder, universitair hoofddocent filosofie VU Amsterdam en dr.ir. Hester den Ruijter, universitair hoofddocent experimentele cardiologie UMC Utrecht.

3. Vaardigheden

Wat verwachten we van een wetenschapper? Het huidige systeem vraagt veel van wetenschappers. Excellent onderzoek, innovatief onderwijs, integriteit, inspirerend leiderschap en maatschappelijke impact zijn belangrijke eisen. Maar moet een wetenschapper alles kunnen? Wordt met dit brede eisenpakket de voorkeur gegeven aan generalisten en is dat dan wenselijk? Wat is het ideale profiel van de wetenschapper van de toekomst?

Moderatoren: dr. Martijn Kleppe, hoofd Onderzoek Koninklijke Bibliotheek en dr. Christine Teelken, universitair hoofddocent VU Amsterdam.

4. Indicatoren versus narratieven

Hoe meet je kwaliteit? Het huidige systeem kijkt vooral naar bibliometrische outputfactoren (H-index en Journal Impact Factor). Hebben deze indicatoren nog toekomst of moet er minder op de output worden gelet en meer op het proces en de relevantie? Steeds vaker wordt ook naar narratieven gevraagd. Maar hoe verhouden die zich tot de kwantitatieve factoren en hoe maak je ze vergelijkbaar?

Moderatoren: dr. Ingeborg Meijer, senior researcher Centre for Science & Technology Studies Universiteit Leiden en drs. Rinze Benedictus, stafadviseur onderzoek, UMC Utrecht & promovendus, CWTS Universiteit Leiden.

5. Nederland versus de rest van de wereld

Is het erg om voorop te lopen? De revolutie moet ergens beginnen, dus waarom niet in Nederland? Zijn we daar klaar voor? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de positie van Nederlandse wetenschappers in de rest van de wereld, met name jonge onderzoekers en docenten? Of is het toch beter om kleine stapjes te nemen?

Moderator: dr. Daniël Lakens, assistant professor, Human-Technology Interaction, TU Eindhoven

6. Inclusiviteit versus de ongeschreven regels

In het huidige wetenschappelijke systeem stromen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond nauwelijks in. Gekwalificeerde vrouwen stromen vaak juist uit. Welk effect hebben de ongeschreven regels in het wetenschapssysteem op diversiteit en inclusie? Hoe zorgen we in het nieuwe systeem voor gelijke kansen voor iedereen?

Moderator: dr. Carolin Ossenkop, Connectify diversity coaching & consulting

14.30-15.00 uur

Pauze

15.00-16.00 uur

Panel- en zaaldiscussie over de belangrijkste uitkomsten van de break-out sessies en stellingen.

Panelleden:

 • Prof. dr. Belle Derks (Jonge Akademie)
 • Prof. dr. Jeroen Geurts
 • Prof. dr. Stan Gielen
 • Jean-Eric Paquet
 • Prof. dr. Hanneke Takkenberg (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren)
Hanneke Takkenberg
Hanneke Takkenberg
Belle Derks
Belle Derks
 • Mr. Drs. Anne de Vries (Promovendi Netwerk Nederland)
Anne de Vries
Anne de Vries
Lees meer over alle sprekers en panelleden
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mr. Drs. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Van Engelshoven begint haar loopbaan in 1989 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66. Van 1994 tot 1996 is ze secretaris van de Tweede Kamerfractie. Daarna werkt ze als adviseur bij de Nederlandse Orde van Advocaten en bij Pauw & Van Spaendonck. Van 2000 tot 2004 is Van Engelshoven hoofd Strategie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van 2004 tot 2008 directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Daarna is ze partner Public Affairs en Corporate Communication bij Dröge en Van Drimmelen. Ingrid van Engelshoven wordt in 2010 wethouder Onderwijs en dienstverlening voor D66 in de gemeente Den Haag. Vanaf 2014 tot 2017 is ze wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Onderwijs en Jeugd in Den Haag. Op 23 maart 2017 wordt ze lid van de Tweede Kamer voor D66, waar ze zich onder meer bezighoudt met binnenlandse zaken, politie, rijksdienst en auteursrecht. Op 26 oktober 2017 is Ingrid van Engelshoven benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte III.

Prof. Dr. Jeroen Geurts, hoogleraar Translationele Neurowetenschappen Amsterdam UMC, locatie VUmc Amsterdam en voorzitter ZonMw

Prof. dr. Jeroen Geurts is sinds 1 januari 2017 voorzitter van ZonMw en lid van de Raad van Bestuur van NWO en  hersenonderzoeker en hoogleraar Translationele Neurowetenschappen aan het VU medisch centrum in Amsterdam.
Hij studeerde neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed tijdens zijn opleiding onderzoek naar de zenuwaandoening amyotrofe laterale sclerose (ALS). Hij verdiepte zich verder in de klinische neurowetenschappen. Na zijn studie promoveerde hij cum laude aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar grijzestofbeschadigingen bij de ziekte multipele sclerose (MS). Hij werkt nog steeds aan MS, maar zijn team werkt inmiddels ook aan andere neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer. Naast zijn wetenschappelijke werk houdt Jeroen zich bezig met het vertalen van wetenschap naar een breder publiek.

Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen, voorzitter Raad van bestuur NWO

Stan Gielen (1952) studeerde Experimentele natuurkunde en promoveerde in de Biofysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf 1 oktober 2016 is hij voorzitter van NWO. Zijn eerste termijn als voorzitter van de raad van bestuur van NWO eindigt op 1 oktober 2021.

Van 1980 tot 1988 werkte hij aan de Universiteit Utrecht, met tussendoor periodes in de Verenigde Staten (Northwestern University en de University of California, Los Angeles). In 1988 volgde benoeming tot hoogleraar Biofysica aan de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, in 1995 werd die leeropdracht uitgebreid tot het Radboudumc. Hij was en is actief in uiteenlopende commissies en organisaties, was initiatiefnemer van de Foundation for Neural Networks en mede-oprichter van een spin off-bedrijf. Verdere functies op nationaal niveau waren onder andere het directeurschap van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour tot het voorzitterschap van het bestuur van het samenwerkingsverband Nikhef en van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

In internationaal verband participeerde Gielen o.a. in de Executive Board of the European Neural Networks Society en in de Life Science Working Group of the European Space Agency. Hij werd in 2009 gekozen tot lid van de KNAW. Tot 1 september 2016 was Stan Gielen hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Prof. dr. Rianne Letschert, Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Prof. dr. Rianne Letschert is op 1 september 2016 benoemd tot Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht. Prof. dr. Rianne Letschert (1976) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. Ze promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. In maart 2011 werd Letschert benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. In mei 2015 ontving professor Letschert een Vidi-beurs van NWO voor haar onderzoek naar de impact van internationale tribunalen op samenlevingen en mensen die geconfronteerd worden met ernstige schendingen van de  mensenrechten en internationale misdaad. In 2012 werd ze lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar ze in april 2015 werd benoemd tot voorzitter. Inmiddels is ze geen lid meer van de Jonge Akademie.

Prof. dr. Barend van der Meulen, hoofd onderzoek Rathenau Instituut

Barend van der Meulen is hoofd onderzoek bij het Rathenau Instituut en bijzonder hoogleraar Evidence for Science Policy aan de Universiteit Leiden. Hij doet bijna dertig jaar onderzoek naar wetenschapsbeleid, de dynamiek van wetenschap en de ontwikkeling van het Nederlands kennissysteem. Hij publiceerde onder meer over kwaliteit in de wetenschap en de evaluatie van onderzoek, academische carrières, financiering en bekostigingsmodellen, en de rol van onderzoekfinanciers – waaronder research councils en de Europese Unie. Recent leidde hij projecten met de VSNU over de toekomst van de Nederlandse universiteiten, voor de Tweede Kamer over de toekomst van het wetenschapssysteem en initieerde de discussie over hogescholen en universiteiten.

Prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact Leids Universitair Medisch Centrum en Universiteit Leiden

Prof. dr. Jet Bussemaker (1961) is hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, ihb in de zorg aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de Faculteit Governance and  Global Affairs van de Universiteit Leiden. Zij was eerder Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012-2017) en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007-2010).  
Daarvoor was ze bijna tien jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 2011 tot 2012 was ze rector van de Hogeschool van Amsterdam en lid van het College van bestuur van de Universiteit van Amsterdam,  de universiteit waar ze ook studeerde (politicologie, cum laude, 1986) en promoveerde (1993).  
Naast haar hoogleraarschap verricht Bussemaker een aantal bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van het coöperatiebestuur van PGGM, voorzitter van de Advisory Board  van het  Orange Knowledge Programme van Nuffic en Commissaris bij First Dutch Innovations. Ze is voorzitter van de jury van de Librisliteratuurprijs 2019. Vanaf 1 juni 2019 zal ze Pauline Meurs opvolgen als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Prof. dr. ir. Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden

Ionica Smeets is sinds 2015 hoogleraar Wetenschapscommunicatie en hoofd van de afdeling Science Communication and Society aan de Universiteit Leiden. Ze onderzoekt ze de kloof tussen experts en algemeen publiek. Wat gaat er mis als die groepen met elkaar communiceren? En wat kunnen wetenschappers doen om dit proces te verbeteren? Daarnaast werkt ze als zelfstandig wetenschapsjournalist en schrijft sinds 2009 columns voor de Volkskrant. Smeets behaalde in 2005 cum laude haar Master Technische wiskunde aan de TU Delft.

Jean-Eric Paquet Director-General DG Research and Innovation

Jean-Eric Paquet has been appointed Director-General of DG Research and Innovation of the European Commission since 1 April 2018. Mr Paquet began his career in the European Commission in 1993 in the Directorate-General for Transport, in the International Relations area, and later as assistant to the Transport Director-General, Robert Coleman. In 1999 he joined the office of Mr Verheugen (Member of the European Commission in charge of enlargement). In 2002 he became the deputy head of office of P. Busquin, member of the European Commission in charge of Research policy. Mr Paquet was EU Ambassador in the Islamic republic of Mauritania between 2004 and 2007. He returned to transport in 2007 where he led the development of the Trans-European Transport Network policy. As Director for the "European Mobility Network" he was responsible for Europe's transport infrastructure policy and investment strategies, the single European rail area, inland waterways and port policy. He joined DG Enlargement in November 2013 where he took over the Directorate in charge of relations with Albania, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Kosovo. In January 2015 he became Director for Western Balkans, adding Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia to his portfolio. In November 2015 he was appointed Deputy Secretary-General of the European Commission responsible for Better Regulation and Policy Coordination (economic governance, internal market and competitiveness, resource efficiency and employment, education and social policies).

Prof. dr. Hanneke Takkenberg, voorzitter Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Hanneke Takkenberg is klinisch epidemioloog en hoogleraar klinische besluitvorming bij cardiothoracale interventies bij de afdeling Cardio-Thoraxchirurgie in het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. In 2002 promoveerde ze in de cardiovasculaire klinische epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en startte haar onderzoeksgroep in het Erasmus MC. In 2007 is zij mede-oprichter met Jolien Roos-Hesselink VENA, het Erasmus MC Netwerk van Academische Vrouwen. In 2012 werd zij benoemd tot hoogleraar.
Hanneke is een wetenschappelijk leider op het gebied van hartklepaandoeningen en momenteel president-elect van de Heart Valve Society (HVS).  Genderdiversiteit, D & I als een hulpmiddel om onderzoek te verbeteren en een inclusieve wetenschappelijke gemeenschap te bereiken, waren de hoekstenen van haar werk als Chief Diversity Officer aan de Erasmus Universiteit (2015-2019). Professor Takkenberg is voorzitter van de Erasmus Female Professors Network-raad en adviesraadslid voor het Erasmus Centrum voor Vrouwen en Organisaties. Sinds april 2019 is Takkenberg voorzitter van het Nederlandse netwerk van vrouwelijke hoogleraren (LNVH).

Prof. dr. Belle Derks, voorzitter Jonge Akademie en hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie Universiteit Utrecht

Belle Derks is voorzitter van de Jonge Akademie en hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de psychologische gevolgen van de negatieve stereotypes die vrouwen en etnische minderheden tegenkomen in werk- en opleidingssituaties. Voor dit onderzoek heeft zij verschillende onderzoeksubisidies verworven zoals de NWO VENI (2008) en NWO VIDI (2015).

Drs. Anne de Vries, Voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland

Anne de Vries is voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en promovenda aan de juridische faculteit van Tilburg Universiteit. Als zodanig behartigt ze op landelijk niveau de belangen van promovendi in Nederland. PNN zet zich onder andere in voor een kwalitatief hoogstaand promotiestelsel, open science en een gunstige werkomgeving en carrière mogelijkheden voor promovendi. Eerder was De Vries actief in de universitaire medezeggenschap en promovendivertegenwoordiging, wat aanleiding gaf tot het schrijven van verschillende columns over de universitaire wereld.
In 2014 studeerde De Vries (cum laude) af in het recht. Ze doet, zowel in haar proefschrift als binnen een Europees samenwerkingsverband, onderzoek naar juridische problemen met bemiddelaars en online platforms. Daarnaast is ze actief op het gebied van het milieu- en pesticidenrecht.

Aanmelden

Praat mee over de wetenschapper van 2030. Wij horen graag hoe u denkt over het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst.

Inschrijven voor het congres

Locatie

Het congres vindt plaats in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag.

Routebeschrijving naar Fokker Terminal

Dagvoorzitter Maria Henneman

Maria Henneman
Maria Henneman

Drs. Maria Henneman is eigenaar/directeur van Henneman Strategies BV. Een bureau voor crisiscommunicatie en reputatiemanagement waar klanten terecht kunnen voor advies, onderzoek, training en coaching en discussie & dialoog. Ze heeft verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, o.a. bij de Radboud Universiteit, bij het Radboud UMC, bij de Regionale Publieke Omroep en bij Clingendael, The Netherlands Institute of International Relations. Maria Henneman is een veelgevraagd moderator zowel voor strategie sessies als grote symposia.
Henneman op opgeleid als historicus, startte haar loopbaan als beleidsadviseur voor de vakbeweging en verdiende (inter)nationaal haar sporen als journaliste, media- en beleidsadviseur. Zij was onder meer hoofdredacteur bij de nieuws- en actualiteitenrubriek Netwerk en verslaggever en presentator bij het NOS-Journaal.

Vragen en informatie

Over uw aanmelding?

Neem dan contact op met decongresbalie

Over het programma?

Neem dan contact op met Marlies van Velzen, velzen@zonmw.nl of Cassandra Appelman, appelman@zonmw.nl

Praat online mee met #wetenschapper2030

Fotografie: Ionica Smeets - Ype Driessen; foto's sprekers en panelleden aangeleverd

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website