’Het was een enerverend jaar voor iedereen en ingrijpend op het samen zijn en leven met elkaar.’ Hoeveel terugblikken in de afgelopen 2 weken zijn met deze zin of kleine nuanceringen daarop begonnen? Tegelijkertijd heeft juist dit jaar bewezen hoe waardevol en effectief kennisontwikkeling kan zijn voor mensen met een beperking en voor zorgprofessionals.

De reactie van de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen op vele vragen vanuit zorginstellingen, belangenorganisaties en mensen met een beperking zelf heeft dat goed bewezen. Snel en adequaat werden vele vragen in korte tijd beantwoord. Ook de rappe inventarisatie van vragen, problemen en oplossingen die door de coronacrisis naar boven kwamen, leverde een belangrijke hoeveelheid informatie op waarmee we ook na de coronatijd aan moeten werken. We moeten zorgen dat de aangedragen oplossingen nader worden uitgewerkt. Het optreden van Irma Sluis bij de persconferenties van het kabinet bewees hoe belangrijk het is dat de overheid en dus iedereen communiceert op een wijze die voor iedereen te volgen is. Het belang van beeldvorming en het begrip voor de ander moeten niet worden onderschat.

In 2021 zal op 14 juli de ratificatie van het VN-verdrag Handicap door de Nederlandse overheid haar eerste lustrum vieren. De coronacrisis bewijst dat inclusief denken en doen zich niet alleen beperken tot het gewone doen en laten van iedereen, maar ook - en mijns inziens juist - in tijden van ingrijpende situaties. Dan komt het erop aan dat je nog meer naar de ander kijkt en daarmee rekening houdt. ‘Niets over ons, zonder ons’ krijgt in tijden van crisis een extra dimensie en maakt ons allen bewust dat we samen zijn en leven! Dat aspect is een belangrijke toetsing voor de uitwerking van het VN-verdrag Handicap in de eerste 5 jaar.

Ik wens jou en je dierbaren warme en bijzondere feestdagen toe en een voorspoedig 2021!

Namens alle collega’s van het cluster Gehandicapten en Chronisch zieken,
Martijn da Costa, clusterhoofd

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website