Publicatie 18 maart 2011

Gesneden koek?!

Tips voor jeugdonderzoek

Gesneden koek?!

Tips voor jeugdonderzoek

Wat kan je als jeugdonderzoeker doen om voldoende kinderen in je onderzoek te krijgen? Hoe zit het met het draagvlak voor je onderzoek? Welke ethische bezwaren kleven er aan je studie en wat kan je doen om deze te ondervangen?

In Gesneden koek?! vind je tips voor onderzoekers in het jeugddomein.

De tips zijn afkomstig uit het onderzoeksveld zelf, gebaseerd op ervaringen die in de jeugdprogramma’s van ZonMw zijn opgedaan. Onderzoekers kunnen immers van elkaars bevindingen leren. Het helpt als je als onderzoeker weet wat je te wachten staat en wat mogelijke oplossingen zijn. Dat gebeurt ook al volop: de handigheidjes raken steeds meer bekend, maar er duiken ook weer nieuwe dilemma’s op.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan: