Wat kan je als jeugdonderzoeker doen om voldoende kinderen in je onderzoek te krijgen? Hoe zit het met het draagvlak voor je onderzoek? Welke ethische bezwaren kleven er aan je studie en wat kan je doen om deze te ondervangen?

In Gesneden koek?! vind je tips voor onderzoekers in het jeugddomein.

De tips zijn afkomstig uit het onderzoeksveld zelf, gebaseerd op ervaringen die in de jeugdprogramma’s van ZonMw zijn opgedaan. Onderzoekers kunnen immers van elkaars bevindingen leren. Het helpt als je als onderzoeker weet wat je te wachten staat en wat mogelijke oplossingen zijn. Dat gebeurt ook al volop: de handigheidjes raken steeds meer bekend, maar er duiken ook weer nieuwe dilemma’s op.

Downloaden

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerde programma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website