Wat wilt u weten over een gezonde leefomgeving? Wij gaan graag het gesprek met u aan over hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Bent u vanuit beleid betrokken bij een gezonde leefomgeving voor uw wijk, gemeente, provincie of heel Nederland? Er zijn 10 projecten die het gemeentelijke gezondheidsbeleid versterken.

Ontdek hoe wij beleid kunnen ondersteunen

Wat verstaan wij onder gezonde leefomgeving? Een ‘breed’ begrip dat dwars door alle sectoren heen gaat. In een video leggen we dit graag uit.

Bekijk de video

Welke subsidiemogelijkheden zijn er rondom gezonde leefomgeving? Hier vindt u meer informatie over openstaande en verwachte subsidieoproepen.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

Welke kennis levert onderzoek op? Resultaten uit onderzoek over leefomgeving kunnen ervoor zorgen dat mensen zich fysiek, mentaal en sociaal beter voelen.

Lees meer over onderzoeksresultaten

Maria Jansen vertelt hoe de afgelopen jaren van alles in beweging komt omdat er meer aandacht is voor gezondheid bij het maken van beleid en de inrichting van de ruimte.

Bekijk hoe wij resultaten een stap verder brengen

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid vervullen mogelijk 'makelaarsrol' in regionale kennisinfrastructuur.

Lees meer over deze rol

Meer informatie

Bent u als beleidsmaker of als onderzoeker op zoek naar kennis over hoe de leefomgeving kan bijdragen aan de gezondheid van mensen? Nationaal en internationaal is veel informatie beschikbaar over gezonde leefomgeving: over beleid, over onderzoek en over de toepassing in de praktijk; van landelijk tot lokaal niveau. Wij zijn een onderzoeksfinancier en verbinden beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen.

Maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor een gezonde leefomgeving

We vinden gezonde leefomgeving een belangrijk en urgent onderwerp. Daarom hebben we de kennis verzameld op deze pagina. Gebruik deze kennis voor beleidsbeslissingen en het formuleren van een onderzoeksvraag. Ook praktische instrumenten zijn terug te vinden in dit gedeelte. Deze pagina kan u helpen bij uw zoektocht naar kennis en is tevens een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan. Want samen met andere partijen willen wij bijdragen aan de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen op het gebied van gezonde leefomgeving voor nu en de toekomst.

Wilt u meer informatie over gezonde leefomgeving?

Contactgegevens

Frank Pierik
Senior programmamanager Gezonde leefomgeving, Klimaat en gezondheid en Microplastics & Health

Telefoonnummer: +31 70 3495477
E-mailadres: glo@zonmw.nl

Astrid van den Broek
Senior programmamanager Gezonde leefomgeving, Preventie en Publieke gezondheid

Telefoonnummer: +31 70 3495107
E-mailadres: glo@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website