Bent u geïnteresseerd in wat onderzoek naar een gezonde leefomgeving oplevert? Bekijk op deze pagina de tussentijdse resultaten van lopende onderzoeken. Van afgerond onderzoek hebben we de resultaten voor u gebundeld, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, microplastics, mentale gezondheid en voeding. Zodat u aan de slag kunt want de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven, is een van de factoren die hun gezondheid beïnvloedt.

Microplastics en gezondheid

Microplastics zijn overal

Uit onderzoek, gepubliceerd in september 2022, blijkt dat microplastics mogelijk effect heben op de placenta tijdens de zwangerschap. In maart 2022 toonden onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, locatie VUmc voor het eerst aan dat microplastics uit de leefomgeving in de menselijke bloedbaan aanwezig zijn. Microplastics zijn kleine vezels en stukjes plastic van een paar milimeters, die ontstaan wanneer plastic breekt of versnippert. Onderzoekers vinden ze overal op aarde: in de zee, op het land, in vissen, op de Noordpool en zelfs in de lucht.

Wat is het effect van deze microplastics op onze gezondheid?

Ze zijn mogelijk schadelijker voor de volksgezondheid dan tot nu toe bekend is. Dat zeggen Nederlandse onderzoekers uit verschillende vakgebieden die deelnemen aan een groot onderzoek naar microplastics en gezondheid. Lees de resultaten van alle projecten die gefinancierd worden uit het programma Microplastics & Health; het eerste wetenschappelijke programma ter wereld over de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics.

Bewegen en leefomgeving

Mensen wandelen en fietsen in een park

De invloed van leefomgeving en beweging bij depressie

Voelt iemand die depressief is zich beter als hij of zij gaat sporten? Sporten kan volgens een bepaald recept even effectief zijn in het tegengaan van depressie als medicatie of psychotherapie. Echter is sporten nog geen vast onderdeel van de behandeling van depressie in Nederland, omdat veel vragen nog niet beantwoord zjin. Onder leiding van Janna Vrijsen van Pro Persona worden een paar vragen onderzocht: Vermindert sporten de kosten die gepaard gaan met depressie? En tot hoe lang kan sporten een terugval bij depressie tegen gaan? In een video van het project Sporten Versterkt wordt verteld hoe de leefomgeving kan helpen bij mentale gezondheid. Dit project is gefinancierd vanuit ons programma Doelmatigheidsonderzoek.

Samen revalideren: beter voor patiënt en partner?

Uit het onderzoek care4stroke onder leiding van Gert Kwakkel blijkt dat het extra oefenen met een partner geen invloed heeft op de mobiliteit en opnameduur. van patiënten die herstellen aan een beroerte. Gert Kwakkel is hoogleraar Neurorevalidatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Revalidatiecentrum ‘Reade’, Amsterdam. Patienten die met bijvoorbeeld hun partner dagelijks intensief oefenden buiten het fysio- en ergotherapieprogramma om, merkten geen verschil. Niet in het revalidatiecentrum en niet thuis na ontslag. Wel leverde het onderzoek onverwacht een ander resultaat: de patiënten voelden zich minder angstig én hun partners waren minder depressief. Dit project is gefinancierd vanuit ons programma Doelmatigheidsonderzoek.

Sporten en bewegen in de eigen omgeving

Gedurende 8 jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd. Sporttrainers, welzijnswerkers, buurtsportcoaches en pedagogisch medewerkers hebben met hun gemeente gezocht naar manieren om mensen in beweging te krijgen. Dankzij een lokaal sport- en beweegaanbod op maat in hun eigen omgeving, zijn veel jonge, oude en kwetsbare mensen gezond en actief zijn gaan leven. Alle resultaten van de 1000 Sportimpuls-projecten, die wij financierden, hebben wij gebundeld.

Gezonde woonomgeving

Koppels zit in een groene omgeving aan het water

Effect van stad of platteland op gezondheid van mensen

Onderzoek onder mensen in Tanzania, Burkina Faso en Europa laat zien wat een westers dieet precies doet in het lichaam. In deze Afrikaanse landen gaat de trek van mensen van het platteland naar de stad gepaard met een enorme toename van welvaartsziekten. Denk daarbij onder andere aan verouderingsziekten, hart- en vaatziekten en diabetes. Lees dat Quirijn de Mast, internist-infectioloog van het Radboudumc, vertelt dat in vergelijking met 10 jaar geleden daar nu veel meer fastfood wordt gegeten, dat mensen minder bewegen en dat er steeds meer wordt gerookt. Dit project is onderdeel van Voeding en gezondheid.

Tips over gezonde wijk

Bekijk de resultaten van projecten die onderzoek deden naar de sociale en fysieke leefomgeving en de voorzieningen daarin die grote invloed hebben op gezondheid. In de projectencatalogus vindt u tevens van de 11 projecten tips over de effectiviteit van bijvoorbeeld een integrale aanpak, groen in de wijk, positieve gezondheid, voeding en burgerparticipatie. Deze catalogus is onderdeel van de Gezonde wijk.

Duurzame zorg

Kennisbehoeften voor een gezonde toekomst

In juni 2020 zijn 2 onderzoeken naar CO2-reductie in de gezondheidszorg afgerond naar aanleiding van de 1e pijler van de Green Deal 2.0: duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Via 27 interviews met experts zijn de kennisbehoeften van ziekenhuizen en langdurigezorginstellingen geïdentificeerd en geprioriteerd. De resultaten laten zien waar meer kennis nodig is en waar stimulering en financiering van onderzoek kan worden ingezet om CO2 binnen de zorgsector verder te reduceren.

Duurzame zorginnovatie

De uitvinding van een herbruikbaar blaaskatheter draagt bij aan duurzame zorg door de besparing van afval en kosten. Lees hoe deze innovatie moet zorgen voor een vermindering van tientallen miljoenen kilo’s medisch plastic per jaar. Daarnaast levert het een kostenbesparing van minstens 500 miljoen euro. Dit project is onderdeel van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis.

Contact

Wilt u meer informatie over gezonde leefomgeving? Neem contact met ons op via glo@zonmw.nl of meld u aan voor de Preventienieuwsbrief die maandelijks verschijnt of een van onze andere nieuwsbrieven.

Ook interessant voor u?


< Ga naar de homepage van gezonde leefomgeving

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website