digitale publicatie 18 februari 2016, programma en inschrijving

Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres 2016

Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres 2016

Op donderdag 7 april 2016 organiseert ZonMw het vierde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Niet meer en niet minder'.

Er is al veel bereikt op het gebied van gepast gebruik van geneesmiddelen. Door de snelle ontwikkelingen is alertheid op zijn plaats en samenwerking en afstemming noodzakelijk. De juiste middelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment bij de juiste patiënt inzetten is een uitdaging waar we met elkaar voor staan. De verschillende onderzoeksprojecten en initiatieven die via het GGG-programma worden gefinancierd leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Voor de implementatie van de resultaten van deze projecten hebben de verschillende partijen elkaar hard nodig om uiteindelijk de praktijk echt te kunnen veranderen en de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren.

Het gevarieerde programma van dit jaar belicht de resultaten van GGG- en andere innovatieve onderzoeksprojecten en laat ter inspiratie en navolging mooie voorbeelden zien van nieuwe onderzoeksprojecten en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk. 

Kom naar het GGG-congres 2016 en wissel kennis uit met collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen.

Programma

Minister Edith Schippers van VWS geeft de aftrap van het congres Goed gebruik Geneesmiddelen: 'Niet meer en niet minder' middels het uiteenzetten van de nieuwe geneesmiddelenvisie van het ministerie van VWS. Geneticus Hans Clevers van het UMC Utrecht brengt vervolgens toekomstige ontwikkelingen naderbij in zijn presentatie 'Organoïden en personalized medicine'. Hierna volgt uitreiking van een ZonMw-parel en start aansluitend de eerste ronde van de subsessies.

Tijdens de lunch zijn er posterpresentaties van de 11 GGG-projecten vanuit de 1e praktijkgerichte subsidieronde Stimulering in de Praktijk (STIP).

Om nog nader kennis te maken met de eerste lopende projecten uit de STIP-ronde geeft na de lunch een aantal van deze onderzoekers een presentatie hierover. Hierna volgt de tweede ronde van de subsessies. De congresdag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Ook hier is nog ruimte om de posterpresentaties te bezoeken.

09.30 - 10.00 uur   
Inloop + posterpresentaties

10.00 - 10.10 uur
Welkom door dagvoorzitter

10.10 - 10.30 uur
Edith Schippers, minister van VWS: 
'Visie op geneesmiddelen: nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten'

10.30 - 11.15 uur    
Hans Clevers, geneticus, UMC Utrecht: 
'Organoïden en personalized medicine'

11.20 - 12.50 uur

Ronde 1 subsessies 1 t/m 6
 
12.50 - 14.00 uur    
Netwerklunch + posterpresentaties

14.00 - 14.55 uur
6 presentaties GGG STIP-projecten

15.00 - 16.30 uur    
Ronde 2 subsessies 7 t/m 12

16.30 - 17.30 uur
Netwerkborrel + posterpresentaties

09.30 - 10.00 uur Inloop + posterpresentaties
10.00 - 10.10 uur Welkom door dagvoorzitter Inge Diepman
10.10 - 10.30 uur Opening door minister Edith Schippers: toelichting op nieuwe visie geneesmiddelen
10.30 - 11.15 uur Hans Clevers, geneticus UMC Utrecht: Organoïden en personalized medicine
11.20 - 12.50 uur Ronde 1 subsessies

12.50 - 14.00 uur Netwerklunch + posterpresentaties

14.00 - 14.55 uur 6 presentaties GGG-STIP-projecten
15.00 - 16.30 uur Ronde 2 subsessies
16.30 - 17.30 uur Netwerkborrel + posterpresentaties

10.10 - 10.30 uur: Edith Schippers, minister van VWS

'Visie op geneesmiddelen: nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten'

Minister Edith Schippers

Edith Schippers, minister van VWS: Toelichting op nieuwe visie geneesmiddelen

 

Edith Schippers is sinds oktober 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eind januari heeft zij de 'Visie op geneesmiddelen: nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten' naar de Tweede Kamer gestuurd; een radicale koerswijziging in het geneesmiddelenbeleid.

10.30 - 11.15 uur: Hans Clevers, geneticus, UMC Utrecht

'Organoïden en personalized medicine'

Hans Clevers

Hans Clevers, geneticus, UMC Utrecht

 

Geneticus Hans Clevers begon zijn loopbaan als bioloog, maakte carrière in DNA-onderzoek en is sinds 2002 hoogleraar moleculaire genetica aan het UMC Utrecht. Hij brak door tot de top van de wetenschap met zijn baanbrekend onderzoek naar stamcellen. Clevers ontdekte dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de normale vernieuwing van darmweefsel en het ontstaan van darmkanker en deed onderzoek naar de functie van stamcellen in de normale darm en bij darmkanker. In 2014 werd hij vanwege dit innovatieve project op het gebied van de door hem ontwikkelde stamceltechnologie benoemd als Nationaal Icoon.

11.20 - 12.50 uur: Ronde 1 Subsessies

De volgende 6 deelsessies vinden plaats:

1. Stimulering van drug rediscovery

Let op: wanneer u zich aanmeldt voor sessie 1 Stimulering van drugrediscovery komt u op de reservelijst te staan. We laten u na 31 maart weten of u in deze sessie terecht kunt.

Oude middelen voor nieuwe indicaties worden in de praktijk soms ingezet maar kunnen kampen met gebrek aan hard bewijs. De mogelijkheden om rediscovery trajecten met deze middelen in te zetten is vaak beperkt. Daarom start ZonMw met de subsidieronde Rediscovery. In de sessie worden enkele cases toegelicht en is ruimte voor discussie.

Sessievoorzitter: drs. M.L.A. Favié

Sprekers:
dr. J.P.F.A. Heesakkers, Radboudumc
prof.dr. H.G.M. Leufkens, CBG
dr. A. Mosterd, Meander MC
dr. M.A. Oudijk, AMC

2. Onderzoeksdesigns: to RCT or not to RCT?

Een RCT is een prachtige onderzoeksopzet waarmee valide resultaten behaald kunnen worden, maar is een RCT altijd mogelijk of nodig? Binnen het GGG-programma worden niet alleen RCT’s gefinancierd maar ook studies met alternatieve designs, bijvoorbeeld n=1 studiedesigns, modeleringsstudies en pragmatische trials. Voorbeelden hiervan worden gepresenteerd met de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden van de aanpak.

Sessievoorzitter: prof.dr. W.J.J. Assendelft 

Sprekers:
N. van Leeuwen MSc, Erasmus MC
dr. A.M. May, UMC Utrecht
dr. S.S. Weinreich, ZINL l VUmc
dr. P.M.J. Welsing, UMC Utrecht

3. Focus op gendervraagstukken in geneesmiddelenonderzoek

In 2015 is de Kennisagenda Gender & Gezondheid gepresenteerd met specifiek aandacht voor geneesmiddelenonderzoek, het gebruik van geneesmiddelen bij (zwangere) vrouwen en het optreden van bijwerkingen. In deze sessie wordt de kennisagenda nader toegelicht door WomenInc. en gaan experts in op de vraag welk onderzoek moet worden geïnitieerd om een slag te maken op de thema’s van de kennisagenda. De focus zal liggen op acties die op korte termijn kunnen worden opgepakt en wat daarvoor nodig is.

Sessievoorzitter: Inge Diepman   

Sprekers:
dr. E.R. Heerdink, UU
dr. A.C. Kant, Bijwerkingencentrum Lareb
P.G.M. Mol PhD, PharmD l CBG
J. Vaessen, Women Inc
dr. L.E. Visser, Haga l Erasmus MC

4. Geneesmiddelen bij kinderen: kansen en afwegingen

Geneesmiddelenonderzoek bij kinderen biedt kansen voor het leveren van de juiste zorg aan deze kwetsbare doelgroep, maar het vraagt ook om het maken van afwegingen. In deze sessie komen de resultaten van studies bij kinderen aan bod en worden ook aspecten die in de wet- en regelgeving rondom onderzoek bij kinderen aan de orde zijn, zoals minimale belasting en de code verzet, besproken. Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen licht onder andere de ontwikkeling van de doseringsmodule van het Kinderformularium toe.

Sessievoorzitter: prof.dr. C.A.J. Knibbe  

Sprekers:
W. Bos MA, Erasmus MC
dr. F.C. Schasfoort, Erasmus MC
prof.dr. D. Tibboel, Erasmus MC
T.M. van der Zanden, NKFK

5. Kostbare geneesmiddelen, (te) duur?

Let op: deze sessie heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. Aanmelden voor deze sessie is helaas niet meer mogelijk.

Dure geneesmiddelen zijn blijvend een punt van discussie. Maar hoe zit het nu echt? Wat zijn de criteria om te bepalen dat een geneesmiddel (te) duur is? Hoe wordt anno 2016 omgegaan met financiering en vergoeding? Waar liggen kansen om gepast gebruik in de praktijk te brengen? Sprekers vanuit VWS, het Zorginstituut, iMTA en AMC gaan in op deze vragen.

Sessievoorzitter: drs. D.A. Veldman   

Sprekers:
prof.dr. W.B.F. Brouwer, Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. M. van der Graaff, ZINL
prof.dr. C.E.M. Hollak, AMC
drs. P.P. Kruger, VWS

6. Medicatieoverdracht staat centraal

Op het vlak van goed gebruik van geneesmiddelen in de keten is nog veel winst te behalen. Medicatieoverdracht speelt hierin een centrale rol.
Door samenwerking is grote efficiëntie en kwaliteitsverbetering te behalen. In de sessie komen enkele mooie voorbeelden aan bod die laten zien hoe verbetering van medicatieoverdracht in de praktijk wordt gebracht.

Sessievoorzitter: dr. F.J. van de Vaart

Sprekers:
dr. P.M.L.A. van den Bemt, Erasmus MC
dr. H.J. Derijks, Zanob (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
A.M. de Roos, Meeuw & Roos l Medicatieoverdracht.nl

12.50 - 14.00 uur: Netwerklunch en bezoek posterpresentaties

Posterpresentaties

 • Communicatieadvies op maat voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek: ontwikkeling en implementatie van een online feedback instrument (COM-MA), Nivel, projectnr. 836044001
 • Veilige principes verder in praktijk, ActiZ, projectnr. 836044002
 • Het transmurale fractuurpreventieprogramma: implementatie van een transmuraal zorgprogramma ter preventie van fracturen bij patiënten met een eerdere fractuur na het vijftigste levensjaar, Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst, projectnr. 836044003
 • Implementatie van therapeutic drug monitoring middels dried blood spots in de dagelijkse praktijk, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), projectnr. 836044004
 • Optimaliseren van goed gebruik van geneesmiddelen door dialysepatiënten: het ontwikkelen en implementeren van doseringsadviezen én een patiëntbegeleidingsprogramma, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), projectnr. 836044005
 • Lithium, alleen verantwoord met zorgvuldige controle, Delta Psychiatrisch Centrum, projectnr. 836044006
 • Ondersteuning van de POH GGZ bij aanpak chronisch gebruik benzodiazepinen via motiverende gespreksvoering en gepersonifieerde patiëntenvoorlichting, Tactus Verslavingszorg, projectnr. 836044007
 • Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag om de continuïteit van zorg te optimaliseren voor de patiënt, OLVG locatie West, projectnr. 836044008
 • Ontwikkeling en implementatie van doseeradviezen voor geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose, Stichting Health Base, projectnr. 836044009
 • Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn, Pharos, projectnr. 836044010
 • Optimaliseren antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking, Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM), projectnr. 836044011

14.00 - 14.55 uur: Plenaire sprekers middag

6 Projectleiders van STIP-projecten houden een presentatie over hun project.

Zij stellen zich voor...

Marcia Vervloet

Marcia Vervloet, NIVEL

Communicatieadvies op maat voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek: ontwikkeling en implementatie van een online feedback instrument (COM-MA) (836044001)

Marcia Vervloet is onderzoeker binnen het thema Farmaceutische Zorg bij het NIVEL wat zich richt op therapietrouw en patiëntenzorg bij medicatiegebruik. In het COM-MA project combineert zij deze expertises. Dit project richt zich op het bevorderen van patiëntgerichte communicatie in de apotheek met als uiteindelijk doel het verbeteren van het medicatiegebruik van patiënten.

Gudule Boland, Pharos

Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn (836044010)

Gudule Boland werkt bij Pharos als programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden en is projectleider van het ZonMw-gefinancierde project Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn.

Gudule Boland
Hans de Vos Burchart

Hans de Vos Burchart, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Optimaliseren antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking (836044011)

Hans de Vos Burchart is werkzaam bij het IVM als manager operations. Als (extern) projectleider is hij betrokken bij het project 'Optimaliseren antipsychotica- gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking'. Zorgverleners van St. Willem van de Bergh ('s Heerenloo) gaan met behulp van multidisciplinaire behandel- plannen bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag het onnodig langdurig gebruik van antipsychotica succesvol afbouwen.

Sara Daliri, OLVG locatie West en BovenIJ ziekenhuis

Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag om de continuïteit van zorg te optimaliseren voor de patiënt (836044008)

Een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en de 1e lijn, maar ook het vervolgen van patiënten bij ziekenhuisontslag is noodzakelijk om medicatiefouten te kunnen vermijden. Als projectapotheker en onderzoeker wil ik mijn steentje bijdragen aan het verhogen van de medicatieveiligheid door middels dit ZonMw-project de transmurale samenwerking bij ontslag te verbeteren en continuïteit van zorg te optimaliseren voor de patiënt.

Sara Daliri
Herman Veenhof

Herman Veenhof, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Implementatie van therapeutic drug monitoring middels dried blood spots in de dagelijkse praktijk (836044004)

Als recent afgestudeerd apotheker is Herman Veenhof verantwoordelijk voor de uitvoering van het Dried Blood Spot project en het bijbehorende onderzoek naar kosteneffectiviteit. Zijn taak is duidelijk: zorg ervoor dat voor het einde van 2016 ongeveer 1800 ambulante niertransplantatiepatiënten thuis gebruik kunnen maken van Dried Blood Spots voor de routine monitoring van immuunsuppressiva en creatinine.

Sander Borgsteede, Stichting Health Base

Ontwikkeling en implementatie van doseeradviezen voor geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose (836044009)

Sander Borgsteede is apotheker bij Stichting Health Base. Huisartsen en apothekers stellen regelmatig vragen over de veiligheid en optimale dosering van geneesmiddelen bij levercirrose. Er bestaan geen richtlijnen hierover. In dit project ontwikkelen we doseeradviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose aan de hand van literatuuronderzoek en expert-opinions. We implementeren de uitkomsten in de zorginformatiesystemen en een website voor patiënten en zorgverleners.

Sander Borgsteede

15.00 - 16.30 uur: Ronde 2 Subsessies

De volgende 6 deelsessies vinden plaats:

7. Cel- en gentherapie als geneesmiddel

Recente doorbraken met geavanceerde cel- en gentherapieën bieden hoop voor diverse ziekten die slechts in beperkte mate of zelfs niet behandeld kunnen worden met conventionele geneesmiddelen. Welke mogelijkheden en beperkingen bieden deze nieuwe ontwikkelingen in de behandelpraktijk? Deze sessie probeert daar een antwoord op te geven.

Sessievoorzitter: prof.dr. Ton de Boer

Sprekers:
S. Kili MD, GSK
dr. P. Meij, LUMC
prof.dr. G. Wagemaker, voorzitter NVGCT

8. Innovatieve studies bij ouderen

Met FES-gelden is in 2011 het Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen (IEMO) gefinancierd, met als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg voor ouderen te verhogen door hun behandeling wetenschappelijk te onderbouwen. Naast de uitvoering van klinische studies bij ouderen vindt innovatie in het onderzoek plaats door inzet van moderne technologie en door ontwikkeling van nieuwe methodologie. De hoogste tijd om de stand van zaken te belichten.

Sessievoorzitter: prof.dr. R.J. van Marum

Sprekers:
dr. S.P. Mooijaart, LUMC
drs. J.E.F. Moonen, LUMC
prof.dr. K. Taxis, RUG

9. Samen beslissen in de spreekkamer

In het kader van het jaar van de transparantie is ingezet op vele initiatieven rondom samen beslissen. Er zijn al verschillende mooie voorbeelden hoe dit in de praktijk meerwaarde heeft voor de patiënt. In deze sessie brengen wij enkele van deze initiatieven voor het voetlicht die navolging verdienen in andere instellingen.

Sessievoorzitter: drs. M.A.P. Mens

Sprekers:
prof.dr. P.L.P. Brand, Isalakliniek
dr. H.J.A.M. Kunneman, AMC
mr. H. Post, NPCF

10. Nieuwe initiatieven in de strijd tegen antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is tot een speerpunt gemaakt tijdens het Nederlandse Europees voorzitterschap in de 1e helft van 2016. Onderdeel hiervan is het inrichten van een nieuw onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie. Dit programma is het vervolg op het programma 'Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie' (AMR). In deze sessie worden het nieuwe programma toegelicht en de resultaten van AMR-projecten rondom gepast gebruik antibiotica besproken. Verder wordt innovatief onderzoek uit het internationale programma JPI AMR gepresenteerd waarin met behulp van high throughput analyses nieuwe antibioticacombinaties worden onderzocht.

Sessievoorzitter: dr. J.M.M. de Gouw

Sprekers:
prof.dr. M.J.M. Bonten, UMC Utrecht
dr.ir. L. van Dijk, NIVEL
dr. A. Domenech, RUG
dr. J.M.M. de Gouw, RDOG HM

11. Personalised Medicine: visie en ontwikkelingen

Let op: deze sessie heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. Aanmelden voor deze sessie is helaas niet meer mogelijk.

De komst van Personalised Medicine zorgt ervoor dat we dichter bij het ideaal komen van patiëntenzorg op maat: hogere overlevingskansen, geen onder- en overbehandeling, minder bijwerkingen en doelmatig gebruik van geneesmiddelen per individu. In deze sessie delen de sprekers hun visie op de huidige ontwikkelingen in het veld en de stappen die genomen worden om Personalised Medicine in Nederland mogelijk te maken. Big data en translationeel onderzoek, ethische implicaties van Next Generation Sequencing en praktische voorbeelden van onderzoek in de reumatologie en oncologie komen aan bod.

Sessievoorzitter: prof.dr. E.C. Klasen   

Sprekers:
dr. A.L. Bredenoord, UMC Utrecht
C.P. de Ruig MSc MBA, Eatris
prof.dr. D. van Schaardenburg, Amsterdam Rheumatology and immunology Center | Reade and AMC
prof.dr. S. Sleijfer, Erasmus MC

12. GGZ in de schijnwerpers

Let op: wanneer u zich aanmeldt voor sessie 12 GGZ in de schijnwerpers komt u op de reservelijst te staan. We laten u na 31 maart weten of u in deze sessie terecht kunt.

De NVvP, NIP, LPGGZ, GGZNL en V&VN hebben samen de kennisagenda Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) opgesteld. Goed gebruik van geneesmiddelen heeft hierin een centrale rol met als speerpunt gepersonaliseerde psychische gezondheidszorg. Deze sessie licht de kennisagenda en de uitwerking in een GGZ-onderzoeksprogramma nader toe. Daarnaast brengt deze sessie aan de hand van verschillende GGG-projecten de zorg rondom geneesmiddelen in de GGZ voor het voetlicht.

Sessievoorzitter: prof.dr. F.G. Zitman

Sprekers:
dr. R. Hoekstra, Antes, Delta Psychiatrisch Centrum
dr. G. Rodenburg, IVO
prof.dr. I.E.C. Sommer, UMC Utrecht

16.30 - 17.30 uur: Netwerkborrel en bezoek posterpresentaties

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor openbare apothekers, farmaceutisch geneeskundigen, verpleegkundigen en ggz-verpleegkundigen.

Accreditatie is toegekend aan huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, farmaceutisch consulenten, apothekersassistenten, verpleegkundig specialisten (intensive, acute, chronische en preventieve zorg bij somatische aandoeningen en geestelijke gezondheidszorg) en hart- en vaatverpleegkundigen voor 5 punten.

Locatie Beurs van Berlage

Beurs van Berlage

Het congres vindt plaats in de Grote Zaal in de Beurs van Berlage, Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam.

Routebeschrijving naar Beurs van Berlage

Dagvoorzitter Inge Diepman

Inge Diepman, dagvoorzitter

Net als de voorgaande congresbijeenkomsten vervult Inge Diepman de rol van dagvoorzitter. Met haar brede kennis over zorg en de ontwikkelingen op dit gebied en haar inmiddels opgebouwde kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal zij bijdragen aan een geslaagde congresdag.

Informatie over congresdeelname en inschrijven

Inschrijven voor het congres is gesloten. 

Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor het congres. Op dit formulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

Let op: Wanneer u zonder opgaaf van reden niet op het congres verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €50,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.

Vragen en meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf of over het registreren, dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen: