Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. Onlangs is in de zogeheten STIP Ronde 4 aan vier proeftuinprojecten subsidie toegekend, bedoeld om de inzet van laagdrempelige werkwijzen rond therapietrouw te stimuleren. Iedere projectleider vertelt kort wat zij in hun proeftuin willen bereiken.

Wat gaat u doen in de proeftuin?

‘Laatst hadden we een mevrouw die al vier jaar in de herhaalservice zat. We stapten met haar over op baxterzakjes met afgepaste doses. De bezorger kwam terug met 3,5 jaar aan ongebruikte cholesterolremmers. Die haalde ze trouw op maar ze gebruikte de pillen dus niet. Patiënten in de herhaalservice doen het vaak wel goed, maar garanties zijn er duidelijk niet. Mensen komen elke drie maanden hun pillen halen en staan dan vijf minuten aan de balie, soms met wat opmerkingen over hun medicijnenvoorraad. Wij bedachten: als we ze nu een keer per jaar voor een jaargesprek uitnodigen en twintig minuten lang serieus hun medicijngebruik doornemen?’

portret apotheker Mark Slager
Mark Slager, apotheker bij Apotheek Orion

Wat wilt u bereiken?

‘We combineren het instrument Medicatie Monitoring en Optimalisatie – MeMO – met TRIAGE, een praktische vragenset voor het gesprek met de patiënt. Iedereen, therapietrouw of niet, krijgt vooraf een digitale vragenlijst met drie vragen. Dat helpt om alvast na te denken over problemen of onderwerpen voor het gesprek. In totaal gaat het bij volledige implementatie om zo’n zestien gesprekken per dag, die we ook nauw afstemmen met de huisartsen. Dat is een ingrijpende verandering in de apotheek, maar wel eentje waarmee we onze rol als zorgverlener veel beter kunnen invullen. We doen het stap voor stap: op kleine schaal beginnen, evalueren en weer verder uitbreiden.’

Wat betekent dit voor de patiënt?

‘Door een jaargesprek kom je samen met de patiënt tot een beter gebruik van geneesmiddelen. Je wordt veel meer een coach voor iemands gezondheid. Samen met de huisarts houden we het medicijngebruik per patiënt bij en zo kunnen we ook makkelijker bepalen of er aanpassingen nodig zijn. We doen het project in Hoogland, het Soesterkwartier en Schothorst, gebieden met een heel uiteenlopende populatie. Zo kunnen we goed uitzoeken hoe je het beste aansluit bij verschillende behoeften. En beter maatwerk bieden voor al onze patiënten.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website