Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. Onlangs is in de zogeheten STIP Ronde 4 aan vier proeftuinprojecten subsidie toegekend, bedoeld om de inzet van laagdrempelige werkwijzen rond therapietrouw te stimuleren. Iedere projectleider vertelt kort wat zij in hun proeftuin willen bereiken.

Wat gaat u doen in de proeftuin?

‘Zo’n 70% van onze wijkbewoners heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij begrijpen gebruiksinstructies voor medicijnen vaak niet goed waardoor ze die verkeerd gebruiken. In ons project gaan we twee bestaande interventies implementeren: begrijpelijke gebruiksinstructies op etiketteksten en de terugvraagmethode bij eerste uitgiftegesprekken. Een instructie als 3 x daags 1 tablet is voor veel mensen te moeilijk. Veel beter werkt: ’s morgens 1 tablet, ’s middags 1 tablet en ’s avonds 1 tablet. In een terugvraaggesprek controleer je of je uitleg begrijpelijk was. Dat is niet: heeft u het goed begrepen? Maar: hoe gaat u dit medicijn gebruiken? In deze wijk gaat zoiets trouwens vaak met handen en voeten.’

Monica Mestre Viver, apotheker/farmacotherapeut bij Gezondheidscentrum Kanaleneiland
Monica Mestre Viver, apotheker/farmacotherapeut bij Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Wat wilt u bereiken?

‘Beide interventies zijn bewezen effectief. Wij gaan samen met Apotheek Marco Polo uitzoeken hoe je die goed implementeert. Het omzetten van alle gebruiksinstructies is veel werk. In onze samenwerking met de huisartsen willen we bereiken dat de instructies voortaan al in de vereenvoudigde vorm op het recept staan. De terugvraagmethode is zowel voor zorgverleners als patiënten even wennen. Huisartsen, apothekers en apothekersassistenten krijgen een training en de nieuwe aanpak wordt een vast thema in onze farmacotherapeutische overleggen. Zo worden beide interventies stap voor stap onderdeel van de reguliere zorg in de wijk. En leren we lessen over implementatie waar anderen in Nederland wat mee kunnen.’

Wat betekent dit voor de patiënt?

‘Voor en na start van de interventies gaan we 100 mensen uit ons bestand interviewen. Daarnaast organiseren we samen met patiëntenorganisaties focusgroepsinterviews. Het idee is: door patiënten op een begrijpelijke manier te informeren, komen we dichterbij ze te staan. Wanneer de patiënt de informatie goed begrijpt, kan hij of zij vragen stellen en zelf meedenken over de behandeling met geneesmiddelen. Investeren in begrijpelijke informatie leidt zo als het goed is tot beter geneesmiddelgebruik.’

Met dank aan Sander Borgsteede, apotheker bij Stichting Health Base.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website