Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. Onlangs is in de zogeheten STIP Ronde 4 aan vier proeftuinprojecten subsidie toegekend, bedoeld om de inzet van laagdrempelige werkwijzen rond therapietrouw te stimuleren. Iedere projectleider vertelt kort wat zij in hun proeftuin willen bereiken.

Wat gaat u doen in de proeftuin?

‘Ik werk in de poliklinische apotheek van Zorggroep Almere in het Flevoziekenhuis. Uit onderzoek is bekend dat tot 28% van de patiënten na één verstrekking stopt met een middel voor hun hart- of vaatziekte. Terwijl die alleen werken als je ze langdurig gebruikt. Zeker als patiënten overgaan van de tweede naar de eerste lijn, is therapietrouwbegeleiding bij de start cruciaal. Wij gaan twee bestaande instrumenten implementeren in de vijftien apotheken van onze zorggroep. Naast de gebruikelijke eerste uitgiftebegeleiding, informeren we de patiënt over het medicijn met een KIJKsluiter -video. Binnen een maand belt de openbare apotheek proactief de patiënt om de therapietrouw te bespreken: de Telefonische Start Begeleiding.’

Rik Ensing, apotheker-onderzoeker bij Zorggroep Almere
Rik Ensing, apotheker-onderzoeker bij Zorggroep Almere

Wat wilt u bereiken?

‘De instrumenten die we inzetten zijn effectief. In onze proeftuin zoeken we uit hoe je ze succesvol implementeert. Daar willen we een business-case van maken. In Almere hebben we al 40 jaar een intensieve, multidisciplinaire samenwerking binnen de zorggroep. We kunnen patiënten goed volgen en zien bijvoorbeeld direct of iemand wel of niet een tweede uitgifte ophaalt bij de eigen apotheek. Een student van de Universiteit Utrecht haalt nu op wat mogelijke therapietrouwbarrières én -succesfactoren zijn voor patiënten. Die informatie kunnen we straks inzetten in de telefonische begeleiding. Met vragenlijsten gaan we in de proeftuin vervolgens uitzoeken wat de ervaringen daarmee zijn.’

Wat betekent dit voor de patiënt?

‘Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een patiënt een voorgeschreven medicijn niet – of niet volledig – gebruikt zoals bedoeld. Soms zijn er heel praktische problemen. Ik krijg nog regelmatig telefoontjes van mensen die niet weten hoe ze aan een herhaalrecept komen, nadat ze bij ons de eerste uitgifte hebben gehad. Maar mensen zijn soms ook bang voor bijwerkingen, of kunnen die heel concreet ervaren. Door patiënten te bellen en daarover te spreken, kun je achterhalen wat er precies speelt. En ze op maat begeleiden bij eventuele problemen.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website