Interviewreeks 

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. Zij vertellen over hun ambities, te verwachten resultaten en samenwerkingsverbanden. Wat draagt hun onderzoek bij aan de doelen van het Deltaplan Dementie? Het voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving.

Erik Boddeke: ‘Ik heb het gevoel dat we de laatste tijd grote stappen in de goede richting zetten’

Projectleiders prof.dr. Erik Boddeke en prof.dr Elly Hol

In de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer reageren de zogeheten gliacellen op de samenklontering van het schadelijke eiwit amyloïd-bèta. Maar hoe leidt dit tot dementie? En kunnen we hier iets aan doen? Het antwoord komt wellicht van prof. dr. Erik Boddeke (Universitair Medisch Centrum Groningen) en prof. dr. Elly Hol (UMC Utrecht Hersencentrum), die hun expertises bundelen in een bijzondere studie.

Lees het interview

Overige interviews