Interviewreeks 

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. Zij vertellen over hun ambities, te verwachten resultaten en samenwerkingsverbanden. Wat draagt hun onderzoek bij aan de doelen van het Deltaplan Dementie? Het voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving.

Susan van Hooren: ‘Bij muziektherapie ligt de nadruk vooral op wat iemand met dementie nog wél kan’

Projectleider Van Hooren

Muziek maakt vrolijk, roept emoties en herinneringen op en brengt je in beweging. Muziektherapie wordt dan ook al jaren ingezet bij mensen met psychische klachten en gedragsproblemen. Maar kan muziektherapie ook probleemgedrag bij mensen met dementie in verpleeghuizen verminderen? Dat onderzoeken prof. dr. Susan van Hooren (Hoogleraar en Lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën) en dr. Anna-Eva Prick (senior onderzoeker en ouderenpsycholoog) bij Zuyd Hogeschool en de landelijke coöperatie KenVaK.

Lees het interview

Overige interviews