Interviewreeks 

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. Zij vertellen over hun ambities, te verwachten resultaten en samenwerkingsverbanden. Wat draagt hun onderzoek bij aan de doelen van het Deltaplan Dementie? Het voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving.

Charlotte Teunissen:‘De diagnose van mijn beste vriendin heeft de kijk op mijn werk drastisch veranderd’

Projectleider Charlotte Teunissen

Begin dit jaar werd Teunissen benoemd tot hoogleraar Neurochemie. Wat is haar ultieme streven? ‘Ik hoop dat dit onderzoek leidt tot een vroege diagnose en eerdere behandeling van de verschillende vormen van dementie. Op die manier kunnen we het ziekteproces vertragen of zelfs stopzetten, zodat de laatste, mensonterende fase wordt voorkomen.’ Naast een sterke wetenschappelijke drijfveer, heeft Teunissen ook een heel persoonlijke drijfveer. ‘Mijn beste vriendin Christa (Reinhoudt - red.) heeft de ziekte van Alzheimer. Ze is pas 47 jaar.’

Overige interviews