Interviewreeks 

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

Het gezicht van dementieonderzoek

Projectleiders van Memorabel aan het woord

ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. Zij vertellen over hun ambities, te verwachten resultaten en samenwerkingsverbanden. Wat draagt hun onderzoek bij aan de doelen van het Deltaplan Dementie? Het voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving.

‘De kennis en ervaring van oud-mantelzorgers van mensen met dementie is goud waard’

Projectleider dr. ir. M.A. van der Marck

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor iemand met dementie veel kennis en ervaring op, die na het overlijden van de naaste vaak onbenut blijft. Hoe kan deze waardevolle expertise worden bewaard en gedeeld? Marjolein van der Marck, senior onderzoeker bij het Radboud Alzheimer Centrum van het Radboudumc, buigt zich in het GOUDMantel-project over deze vraag.

Lees het interview

Overige interviews