Projectleiders hebben van gedachten gewisseld over hun onderzoeksmethoden en gezien hoe het ervoor staat met de academisering van de opleidingen huisartsengeneeskunde en specialist ouderengeneeskunde. ‘Ik vind de toename van het aantal gepromoveerden veelbelovend.’

Nieuwsgierig naar elkaars onderzoek

Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) richt zich op versterking van onderzoek en onderwijs. Op maandag 27 november 2017 vond in Utrecht de tweede bijeenkomst voor projectleiders plaats.

Na de lezing over datamanagement ontspint zich een discussie over het hergebruiken en uitwisselen van data: hoe verenigt zich dat met de binnenkort strengere privacywetgeving? ‘Ik vind het een mooi streven, maar ik raak in de knoop’, zegt een onderzoeker in de zaal. Ook anderen kampen ermee, zo blijkt. ‘Het verzamelen en delen van data is echt een groot probleem aan het worden.’ De discussie is typerend voor de bijeenkomst van vandaag, waarbij projectleiders van HGOG-projecten en andere betrokkenen vooral veel ervaringen uitwisselen en elkaar van advies voorzien.

Sprekers van de middag

Aan het woord waren Rob Dijkstra (programmacommissie), Kees Esser (SBOH), Martin Smalbrugge (VUMC), Linda Bos (AMC), Matty Crone (LUMC) en Hettie Blonk (ZonMw).

Dagvoorzitter Rob Dijkstra (voorzitter programmacommissie HGOG)
Academisering en de SBOH - Kees Esser
Ouderengeneeskunde project VUMC - Martin Smalbrugge
Onderzoek van Onderwijs project AMC - Linda Bos
Huisartsgeneeskunde project LUMC - Matty Crone
HGOG wat kan ik ermee? - Rob Dijkstra
Datamanagement - Hettie Blonk (ZonMw)

Drie projecten uitgelicht

Projectleiders Martin Smalbrugge, Linda Bos en Matty Crone vertelden over hun projecten, die zijn mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Kwetsbaarheidsindeling kinderen

Matty Crone (LUMC) vertelt over haar onderzoeksproject naar de vroegsignalering van psychische problemen bij kinderen door huisartsen en jeugdartsen. De twee beroepsgroepen weten elkaar nog te weinig te vinden, aldus de onderzoeker.

Passende medicatie in verpleeghuizen

Ouderen in verpleeghuizen gebruiken relatief veel geneesmiddelen. Martin Smalbrugge (VUmc) doet onderzoek naar het beter afstemmen van de medicatie op verpleeghuisbewoners met een korte levensverwachting.

Beoordeling van aios

De opleiding van artsen in opleiding tot specialist huisartsengeneeskunde gebeurt vooral in de huisartsenpraktijk. Tot nu toe is de feedback die zij krijgen gebaseerd op de zeven bekende competenties, zoals bijvoorbeeld vakexpert, communicator, professional en academicus.

Deelnemers aan het woord

Wat vonden Jolien Glaudemans, Kees Esser, Gert-Jan Geersing, Dennis Visser, Rob Dijkstra, Jettie Bont en Hettie Blonk van de bijeenkomst?

Jolien Glaudemans, AMC Amsterdam
‘Ik was bij de themasessie over duizeligheid, revalidatie & advanced care planning. Mijn presentatie ging over advanced care planning: een praktische handleiding voor huisartsen en patiënten voor het bespreken van zorg. De andere presentaties waren zeker interessant, maar van mij zou zo’n postersessie ook wel wat minder breed mogen zijn. Als huisartsenpromovendus merk ik dat ik het heel fijn vind om te weten waar anderen mee bezig zijn, zodat je met elkaar kunt sparren. Mijn vakgebied staat nu heel erg op de kaart, er gebeurt veel; daardoor is het moeilijk om grip te krijgen op het veld. Ik ben gretig op zoek naar onderzoekers die met hetzelfde bezig zijn als ik.’

Kees Esser, bestuurder van SBOH
'Sinds 2012 hebben we 15,2 miljoen aan subsidie verstrekt. Er lopen nu 22 onderzoeksprojecten huisartsengeneeskunde, 10 ouderengeneeskunde en 9 onderwijsprojecten. We hebben een aantal speerpunten. Eén is de uitbreiding van het aantal aioto’s; de huisartsen in opleiding die dat combineren met een promotietraject. Maar ook het aantal hoogleraren mag omhoog: huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde zijn nog maar mondjesmaat vertegenwoordigd. Tenslotte het aantal promoties. Momenteel is 8,1% van de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gepromoveerd. Daarmee is ons doel van 10% gepromoveerden bijna bereikt.’

 

Geert-Jan Geersing, UMC Utrecht
‘Leuk om vandaag te horen wat de anderen doen, maar eigenlijk weet ik dat al een beetje; ik ken hun projecten. Het zou misschien leuk zijn om de projectleiders in de postersessies wat meer te mengen, zodat je gestimuleerd wordt om out of the box te denken. Ik zat in de postersessie over hart- en vaatziekten. Onze posterpresentatie ging over longembolie; de subsidie is nu gehonoreerd. Ik kreeg de uitnodiging te laat doorgestuurd en kon vandaag eigenlijk niet. Omdat ik het belangrijk vind dat iemand van ons project vandaag aanwezig is, ben ik toch nog even naar het tweede onderdeel gekomen.’  

Dennis Visser, VUmc
‘Als aioto ouderengeneeskunde wil ik hier ervaringen delen en van anderen horen waar ze mee bezig zijn. Ik ken ze een beetje dankzij de landelijke groepsapp voor aioto’s, die veertien leden heeft. Zelf ken ik maar een paar huisartsen-aioto’s, dus leuk om daarover meer te horen. Zoals bijvoorbeeld over hoe anderen de inclusie van patiënten rond krijgen. Een projectleider vertelde net dat het hen gelukt was dankzij een enthousiaste podotherapeut in de regio. Soms moet je die mazzel hebben. Voor mijn onderzoek naar fysieke fitheid onder ouderen, heb ik genoeg deelnemende verpleeghuizen, maar nog geen aanmelding van patiënten. Ik ga proberen elk verpleeghuis een enthousiaste ambassadeur te vinden.’  

Rob Dijkstra, programmacommissie HGOG en NHG
‘Van de in totaal 108 subsidieaanvragen heeft het HGOG er intussen 41 toegekend. Daarvan zijn er 22 onderzoeksprojecten in de huisartsengeneeskunde en 10 in de ouderengeneeskunde. Voor de komende jaren willen we nog meer richting geven aan het vakgebied: welke kant moet het op, als je rekening houdt met de toename van kennis en de maatschappelijke trends? Daarom zijn we nu met stakeholders en de achterban een Onderzoeksagenda Huisartsengeneeskunde aan het opstellen. In de top drie staan nu:  alledaagse aandoeningen, ouderen en kwetsbare patiënten en chronische aandoeningen. Dus: aan de slag!’

Jettie Bont, AMC
'Als hoofd van de AMC-huisartsenopleiding ben ik geïnteresseerd in het thema academisering. Dat komt vandaag deels tot uiting door onze aios’; ik was vooral benieuwd naar hun resultaten. Er is een stijgende lijn, zoals ook bleek uit het verhaal van Rob Dijkstra over het aantal promovendi. Je ziet steeds meer gepromoveerde artsen in de huisartsenopleidingen en steeds meer artsen die hun werk combineren met een promotie. Ik was bij de posterpresentatie over onderwijs. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs, en ik vroeg me af of andere opleidingen dat ook doen. Mooi om te zien wat er allemaal gebeurt.’

 

 

Hettie Blonk, programma-assistent HGOG (ZonMw )
‘Als ZonMw hebben we ons verbonden aan de Open Science-beweging. Dat betekent dat data en publicaties toegankelijk moeten zijn. Dat vinden we belangrijk vanuit het oogpunt van integriteit, hergebruik, replicatieonderzoek en kwaliteit, én het laat beter de opbrengst zien van overheidsgeld. Aan onderzoekers die bij ons projectvoorstellen indienen, stellen we dan ook overeenkomstige eisen. Zo moet er een datamanagementplan zijn. Ook in de update en in het eindverslag moet duidelijk zijn hoe er met de data wordt omgesprongen: ze moeten FAIR zijn, dat wil zeggen: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.’

Postersessies

De postersessies hadden deze thema’s: duizeligheid, revalidatie & advanced care planning, onderwijs, cardiovasculaire aandoeningen, geneesmiddelen & betere zorg en psychische & lichamelijke klachten.

Sfeerimpressie

Deelnemers stelden volop vragen tijdens het plenaire gedeelte. En tijdens de pauze was er tijd om te netwerken. Bekijk de sfeerfoto's en misschien spot u uzelf?

Over het programma HGOG

In opdracht van SBOH voert ZonMw het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) uit.

SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde richt zich op versterking van onderzoek en onderwijs voor deze specialismen. Het doel van het programma is het leveren van een bijdrage aan de integratie van de secties onderzoek en opleiding binnen de afdelingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Het programma levert gepromoveerde huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Zij gaan functioneren als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk.

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Redactie Annette Wiesman, Eindredactie Dorien Plaat-Poirters, Lisanne van Hoogdalem (ZonMw), Fotografie Studio Oostrum

Met dank aan alle leden van het HGOG-team.

Uitgave ZonMw, november 2017

Lees meer over HGOG

Op de hoogte blijven?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website