Onlangs kwamen in Utrecht projectleiders, aiotos en andere betrokkenen van het HGOG-programma voor de derde maal bijeen. Om informatie uit te wisselen, elkaar van advies te voorzien en gezamenlijk na te denken over de toekomst. 'Aioto's moeten ook na hun onderzoekstraject een brugfunctie blijven vervullen tussen praktijk en wetenschap.'

Het programma Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde moet nieuwe kennis in de huisartsenpraktijk en de ouderengeneeskunde bevorderen en praktisch toepasbaar onderzoek stimuleren. Belangrijk nieuwtje: HGOG 2.0 krijgt straks een andere opzet.

Van inhoudelijke concurrentie naar goede kwaliteit

Commissielid en hoogleraar ouderengeneeskunde Raymond Koopmans neemt in vogelvlucht een aantal actuele ontwikkelingen door, die van belang zijn voor de huisartsen- en ouderengeneeskunde.

Zoals het nieuwe VWS-programma Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie', waarbij de 6 academische netwerken ouderenzorg een structurele financiering krijgen voor verbetering van de infrastructuur. Dat biedt kansen om de samenhang tussen ouderenzorg en huisartsenzorg te verbeteren, zegt Koopmans. Daarnaast is ZonMw in 2018 gestart met het programma Langdurige zorg en ondersteuning. 'Dat programma biedt niet alleen mogelijkheden voor de verpleeghuiszorg, maar ook voor thuiswonende ouderen. Dat er nog het nodige moet gebeuren is ook duidelijk, zegt hij, verwijzend naar een recent onderzoek over integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Maar: 'Voor deze doelgroep zijn er heel veel kansen bij samenwerken.'

Dan is het tijd voor een terugblik op het HGOG-programma.

Raymond Koopmans, Hoogleraar ouderengeneeskunde
Raymond Koopmans, Hoogleraar ouderengeneeskunde
Kees Esser, bestuurder SBOH
Kees Esser, bestuurder SBOH

Projecten uitgelicht

3 HGOG-projecten worden toegelicht door onderzoekers: een huisartsenproject, een ouderenzorgproject en een onderwijsproject. Aan het woord: projectleider Esther Helmich en aioto's Rick van Uum en Maaike Scheffers-Barnhoorn.

1. Oorpijn bij kinderen: antibioticagebruik verminderen?

Oorpijn is het belangrijkste symptoom bij 90 procent van de kinderen met een acute middenoorontsteking. Hoewel de huisartsenrichtlijn adviseert om voldoende pijnmedicatie te geven, lijkt dat in de praktijk niet altijd te gebeuren, vertelt Rick van Uum. En dat zou wel eens kunnen leiden tot onnodig antibioticagebruik en herconsulten. 

2. Valangst verminderen tijdens de revalidatie

Hoewel valangst spoedig herstel na een heupfractuur in de weg kan zitten, zijn er binnen de geriatrische revalidatie nog geen interventies voor het aanpakken daarvan. Ongeveer de helft van ouderen met een heupfractuur herstelt, terwijl 10 tot 20 procent daarna wordt opgenomen in een verpleeghuis.

3. Aios begeleiden: balanceren tussen zelfstandigheid en patiëntveiligheid

'Wat is de meest complexe situatie die je je kunt voorstellen in je praktijk?' Met deze vraag aan de zaal valt Esther Helmich met de deur in huis. 'Wat doet de aios in zo'n geval, en wanneer stapt de begeleider in?' Vooral nu de complexiteit in de eerstelijnszorg toeneemt is het van belang dat aios daar zelfstandig mee om kunnen gaan, legt ze uit. De Aios moet het vak tenslotte leren. 

Rick van Uum
Rick van Uum
Maaike Scheffers-Barnhoorn
Maaike Scheffers-Barnhoorn
Esther Helmich
Esther Helmich

Postersessies: van inclusie tot het verspreiden van kennis

Tijdens 5 verschillende postersessies presenteerden aioto's en projectleiders hun onderzoekspojecten aan elkaar, gaven en ontvingen feedback. Sommigen waren al vergevorderd in hun onderzoek, anderen nog maar net begonnen. Nieuw thema aan de horizon: de AVG versus het verzamelen van data.

Slotdebat: Discussie over de toekomst van het vak

De leden van het panel bij het debat stellen zich om de beurt voor, met een blik op de toekomst en een stelling.

'Er komt een golf patiënten op ons af, met een intramurale zorg vol intensive care en een financiering die constant verandert', trapt Martin Smalbrugge (specialist ouderengeneeskunde; programmacommissie HGOG) af. 'De specialist van de toekomst moet daarom visie hebben en die ook op anderen kunnen overbrengen.' Fedde Scheele (OvO-commissie) vindt dat aios opgeleid moeten worden tot changemakers. 'Er wordt van alles over de schutting gegooid bij huisartsen en verpleeghuisartsen, die daar helemaal geen raad mee weten, en ook nog eens op een eiland werken.' Breng hen dichter bij elkaar en investeer in het opleidingsbudget, zegt hij. Toosje Valkenburg (huisarts en lid Het Roer Moet Om) juicht het toe dat de dorpsdokter zich heeft ontwikkeld tot de hedendaagse professional, maar vindt dat we zijn doorgeschoten met het gebruik van protocollen. 'Temidden van alle veranderingen moet je als arts de constante in jezelf zoeken. Je eigen ontwikkeling zou centraal moeten staan.'

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Redactie Annette Wiesman, Eindredactie Shamala Kotte en Lisanne van Hoogdalem, Fotografie Studio Oostrum

Met dank aan alle leden van het HGOG-team.

Uitgave ZonMw, november 2018

Lees meer over HGOG

Op de hoogte blijven?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website