De meeste studies over de gevolgen van COVID-19 voor kwetsbare groepen zijn helemaal of bijna afgerond. Maar hoe zorg je ervoor dat de kennis die deze onderzoeken opleveren ook terecht komt bij deze doelgroepen? En hoe prikkel je beleidsmakers en professionals die met hen werken, om nieuwe inzichten en aanbevelingen zo goed mogelijk in te zetten?

Welke studies deden er mee aan de impactsessie?

‘Wil je impact maken, dan moet je de mensen voor wie je het doet, bij alle fases van je onderzoek betrekken.’ Naast financieren en signaleren, is impact genereren een rol van ZonMw. Met een impactsessie wil ZonMw bijdragen aan de implementatie en impact van de deelnemende projecten. Eind april troffen de projectleiders van verschillende, door ZonMw gefinancierde studies over COVID-19 en kwetsbare groepen, elkaar online. De volgende projecten hebben hun resultaten gedeeld tijdens deze bijeenkomst:

Waar ging de impactsessie over?

Deze Impactsessie was een vervolg op een projectleidersbijeenkomst van 10 februari 2021: ‘Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie’. Die bijeenkomst ging voornamelijk om de uitwisseling van (voorlopige) resultaten. Inmiddels zijn bijna alle studies afgerond. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die het meest geraakt zijn door corona ook echt iets aan onze onderzoeken hebben? Dat was de vraag die tijdens deze tweede bijeenkomst centraal stond.

Tijdens de discussie werd besproken dat er verder nagedacht moet worden welk beleid goed heeft uitgepakt voor de verschillende kwetsbare doelgroepen en wat nog beter kan. De onderzoekers kunnen zich afvragen wat zij kunnen bijdragen aan het maken van beleid als het gaat over impact creëren. De belangrijkste lessen moeten goed gedeeld worden en vervolgens ingezet worden als er weer een coronagolf of een nieuwe pandemie uitbreekt.

Wat zijn de conclusies uit de onderzoeken?

Uit de conclusies van deze projecten komt duidelijk naar voren dat kwetsbare burgers in Nederland onevenredig zwaar zijn getroffen door de coronapandemie, zowel bij bekende als nieuwe kwetsbare groepen zoals ZZP’ers en flexwerkers. Er moet bij beleidskeuzes regelmatig nagegaan worden van een of er specifieke keuzes gemaakt moeten worden om gelijke effecten van beleid te realiseren. De uitwerkingen van het huidige beleid hebben ervoor gezorgd dat de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen zijn vergroot. Ook is het vertrouwen in de overheid en instanties verder gedaald. Er waren ook enkele gunstige ontwikkelingen door de pandemie, zo had de noodopvang voor dak- en thuislozen positieve effecten op gezondheid en behandeling.

14 lessen: Hoe bereik je kwetsbare groepen tijdens een pandemie?

Deze publicatie is deel 1 uit de reeks 'Hoe bereik je kwetsbare groepen tijdens een pandemie?'. In deel 2 en deel 3 leest u de 14 tips en adviezen van de onderzoekers prof. dr. Maria van den Muijsenbergh en prof. dr. Maria Prins om de resultaten van onderzoek bij de doelgroep te krijgen.

Tekst: Jelle Lyskawa en Rafke Severens

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website