De samenwerking tussen beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals is allerminst vanzelfsprekend. Hoge hakken zijn nodig om over de muren van de eigen instelling heen te kijken.

Zo wordt van een onderzoeker verwacht dat hij gebruik maakt van de kennis die in de praktijk en bij burgers voorhanden is. Andersom wordt van  de  beleidsmaker  verwacht  dat  hij  wetenschappelijke kennis  meeneemt  in  zijn  beslissingen,  bijvoorbeeld  bij  het uitzetten  van  een  alcoholmatigingsbeleid.  De  professional  wordt  tot  slot  geacht  een  effectief  gebleken  aanpak  in  de praktijk te brengen, bijvoorbeeld in de wijk, de school of het gezondheidscentrum waar hij werkt.

In Hoge hakken in de klei schetsen we de huidige stand van zaken. Daarbij gaan we in op de vraag of GGD’en in staat zijn om te academiseren en wat partijen tot nu toe bereikt hebben. 

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website