In het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector (2012-2019) is veel aandacht voor factoren die – naast de toegepaste interventie – invloed hebben op het resultaat van ondersteuning of hulp in de jeugdsector.

In opdracht van ZonMw brachten onderzoekers de beschikbare wetenschap pelijke kennis over de genoemde factoren in kaart. Hierbij stonden vier domeinen binnen de zorg voor jeugd centraal: het preventieve veld van opvoedsteun, de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de geïndiceerde jeugdzorg. Daarnaast is aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen binnen het beroepsveld, zoals de komst van de generalist.

 

Download

In het bijzonder gaat het om factoren die betrekking hebben op ouders en jeugdigen, op beroepskrachten en op de kwaliteit van hun samenwerkingsrelatie (‘alliantie’).  

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website