Lieke van den Wildenberg is één van de drie genomineerden voor de IMDI Talentprijs 2017-2018. Ze heeft met haar afstudeeronderzoek een B1+ template ontwikkeld die de beelden van MRI scans corrigeert voor vrouwen met borstkanker. Er kan dan al in een vroeg stadium bepaald worden of chemotherapie aanslaat bij deze vrouwen.

1 op de 7 vrouwen krijgt de ziekte en alleen al in 2017 waren er ruim 17.500 diagnoses. Ongeveer 20% van deze vrouwen reageren volledig op een behandeling met chemotherapie. Deze vrouwen kan een operatie bespaard blijven. In de overige 80% werkt de chemo suboptimaal en wordt een vervolgtraject ingezet. Hoewel de overlevingskansen voor alle vrouwen met borstkanker goed zijn, is het beeldvormingsproject waar Lieke aan heeft bijgedragen cruciaal voor een zo kort mogelijk behandeltraject en het terugdringen van overbehandeling.

MRI B1+ Template

Het signaal van het weefsel in de borsten is niet overal even sterk in een 7 Tesla MRI. Hoe dieper er in de borst gekeken wordt, hoe minder het signaal is. Dit bemoeilijkt het aflezen van de scans en het bepalen van de response op chemotherapie. Dit signaal verschil komt doordat het toegepaste radio frequentie puls (B1 veld) niet homogeen is in een 7 Tesla MRI. Dit magneetveld (7 Tesla) is namelijk hoger dan wat nu tegenwoordig wordt gebruikt in de kliniek (1.5 of 3 Tesla). Met een hoger magneetveld is het mogelijk om kleinere details te zien en om naar de stofwisseling te kijken.

De B1+ template die Lieke heeft ontwikkeld is bedoeld om de beelden van de MRI scan te corrigeren zodat de afbeeldingen duidelijker worden en voor de specialist te interpreteren zijn. Lieke heeft ervoor gekozen om het B1+ veld te corrigeren zodat er uit de beelden bepaald kan worden of de chemotherapie aanslaat bij vrouwen met borstkanker. Hierdoor kunnen veel vrouwen een zware chemokuur bespaard blijven.

Scan van de borsten met coil
Schematische weergave van het klinisch proces

Veelbelovende resultaten

Lieke heeft haar eigen template nog niet direct in de praktijk kunnen testen, maar een collega van haar is daar op dit moment mee bezig. Ze heeft wel nieuwe stappen gezet bij het bepalen van de respons op chemotherapie. Hiervoor is een kwantitatieve meting nodig, de zogenaamde T1 relaxatietijd van het klierweefsel in de borsten. Zonder correctie van de B1+ template komt de gemeten waarde niet overeen met de werkelijke waarde, maar na correctie wel. Doordat deze kwantificatie nu betrouwbaar kan worden uitgevoerd, kan de B1+ template breed worden ingezet in de kliniek bij het corrigeren van verschillende types MRI scans, bijvoorbeeld scans die inzicht geven in metabolisme of perfusie.

Unieke vinding

Het idee voor de B1+ template was ontstaan bij haar collega, die een prototype voor één borst had ontwikkeld. Lieke heeft dit idee opgepikt en doorontwikkeld naar een klinisch inzetbare methode waarbij de beelden van beide borsten tegelijkertijd gecorrigeerd kunnen worden. Deze B1+ correctiemethode gaat Lieke verder uitbreiden in haar nieuwe project, zodat hij ook kan worden toepast op beelden van de lever.

Na het afstudeeronderzoek

Nadat Lieke haar afstudeeronderzoek had afgerond en is afgestudeerd, is ze gaan werken aan het NICI-project binnen dezelfde onderzoeksgroep. Dit project focust op het meten van metabolieten in de lever op een 7 Tesla MRI scanner. In dit project houdt zij zich ook bezig met B1+ correcties, waarin  de template een rol kan gaan spelen. Ondanks dat ze op een ander orgaan werkzaam is, blijft ze wel verbonden aan het borstproject.

IMDI Talentprijs

De IMDI Talentprijs is een jaarlijks uit te keren prijs voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/of een daaraan gekoppelde e-Health-toepassing. Het IMDI-Talentfonds kent hiervoor jaarlijks een prijs van €1500 toe. Naast Lieke waren er nog twee genomineerden: Alekzander Hoogeweegen en Sander Middelkoop. Zij deden respectievelijk onderzoek naar een nieuw operatie-instrument om te gebruiken bij het mobiliseren van aderen en computergestuurde metingen van ruggenmergschade bij MS.

 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie over IMDI Talentprijs kunt u contact opnemen met via het e-mailadres imdi@zonmw.nl.
Interview met: Lieke van den Wildenberg
Tekst: Danique van der Gaauw


 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website