Vanuit het programma Gewoon Bijzonder kregen 11 projecten een kleine subsidie. Met deze subsidie konden gemeenten, samen met onderzoeksinstellingen, onderzoeken welke vorm van zorg en ondersteuning waardevol is voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En hoe dit aanbod zo toegankelijk mogelijk kan worden gemaakt.

VN-verdrag handicap

Wat hebben deze projecten opgeleverd als we ze in het licht houden van de thema‚Äôs van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap? Volgens het VN-verdrag moeten mensen met een beperking volledig deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Onder andere door zelf te kunnen bepalen waar zij wonen en door toegang te hebben tot de zorg en ondersteuning die nodig is. 

Zelfstandig leven, toegankelijkheid en eigen regie

De 11 gefinancierde projecten vallen onder 3 thema's van het VN-verdrag: zelfstandig leven, toegankelijkheid en eigen regie. Wij lichten de resultaten van de projecten toe aan de hand van deze thema's, in de 3 onderstaande artikelen (deel 1 verscheen reeds in de nieuwsbrief van oktober 2018).

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website