Binnen het programma Ouderengeneeskunde doen AIOTO's onderzoek naar ziekten in de ouderengeneeskunde. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij bestaande onderzoekslijnen. Waar lopen zij tegenaan in hun onderzoek? En welke kennis leveren de projecten op?

Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Wanneer zijn deze middelen erger dan de eventuele kwaal?

Wel of niet voorschrijven?

Kun je met van een vaste lage dosis paracetamol de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren?

Kwaliteit van leven verpleeghuisbewoners met dementie

Valangst verminderen en de kwaliteit van de ouderenrevalidatie na een gebroken heup verbeteren. Dat is het doel van Fit Hip. Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Maaike Scheffers-Barnhoorn onderzoekt de aanpak.

Valangst in de revalidatiezorg

Verpleeghuisbewoners die de hele dag roepen of die agressief zijn, kunnen medebewoners, familie en medewerkers tot wanhoop brengen. De WAAL BEhavior in Dementia-III-studie wil dergelijk ernstig probleemgedrag verhelderen.

Zijn mensen met dementie en ernstig probleemgedrag te helpen?

Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase is een belangrijk aspect van goede palliatieve zorg.

Werken aan meer eenduidigheid in advance care planning

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleiding ouderengeneeskunde. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (AIOTO's) doen onderzoek naar ziekten in de ouderengeneeskunde. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij bestaande onderzoekslijnen. In een interviewreeks vertellen de AIOTO's waar zij tegenaan lopen in hun onderzoek en welke kennis hun project oplevert.

ZonMw voert het programma uit in opdracht van SBOH; de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. SBOH financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website