Wat zijn effectieve aanpakken om statushouders aan werk te helpen? Om uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen, maar ook om de gezondheid en de integratie te bevorderen.

Lees in deze brochure over de bevindingen en tips van gemeenten en onderzoekers op het gebied van Statushouders. Onderzoekers wierpen een blik in de diverse keukens van gemeenten en laten in deze brochure zien wat we kunnen leren. Daarnaast vertelt een aantal mensen vanuit de praktijk hoe zij hier tegen aankijken.

Bent u ook benieuwd naar resultaten op andere thema's? Ga dan naar de homepage van onze artikelenreeks Vakkundig aan het werk: de resultaten.

 

De ellende uit het verleden van vluchtelingen zit vaak in de weg van een passende plek op de arbeidsmarkt. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief op de toekomst

Lees meer over de cursus

Welke lessen kunnen we leren uit de 8 studies naar arbeidstoeleiding statushouders? De lessen zijn nu gebundeld in een kennissynthese en handreiking voor professionals.

Kennis uit 8 onderzoeken gebundeld

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervarings-plaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk.

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

Gemeenten krijgen hulp met omgaan met gezondheids-problemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie.

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Wel ontzorgen maar niet de regie van statushouders overnemen. Dat is het streven van de gemeente Almere bij het begeleiden naar werk en scholing.

Almere helpt statushouders met eigen regie

Volgens onderzoeker Marian van der Klein, is een speciale aanpak voor mensen met een niet-westerse achtergrond niet nodig, zolang de begeleiding maar echt maatwerk blijft.

Re-integratie-begeleiding bij migratieachtergrond

In Amsterdam helpt een speciaal team van klantmanagers en jobhunters statushouders met tegelijk én inburgeren én werk zoeken.

Amsterdamse aanpak succesvol

Meer dan 10 gemeenten werken met de PiëzoMethodiek om statushouders beter bij de samenleving te betrekken.

Stap voor stap participeren

Twee succesvolle interventies die statushouders helpen bij het vinden van werk: NVA Werktrajecten en Vluchtelingen Investeren in Participeren

15 adviezen voor gemeenten

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Het programma is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). De vragen en behoeften van gemeenten staan centraal. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Bekijk ook onze andere brochures met lessen uit het programma Vakkundig aan het werk:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website