Het meten van positieve gezondheid houdt de gemoederen al lange tijd bezig en is niet gemakkelijk. Er is dan ook veel aandacht voor dit onderwerp. In onderstaande blog van Caroline Terwee (Amsterdam UMC, locatie VUmc ) stelt zij dat het eigenlijk niet mogelijk is om Positieve Gezondheid te meten. Machteld Huber en Marja van Vliet (IPH) denken dat het wél kan: het onderscheid tussen gespreks- en meetinstrumenten hierbij kan een goed uitgangspunt zijn. Lees de blogs hieronder om de discussie te volgen.

Blog: Positieve gezondheid, door Caroline Terwee

In 2014 werden wij benaderd door Machteld Huber om een vragenlijst te ontwikkelen voor het meten van Positieve Gezondheid. Helaas lukte dit niet. Waarom concludeerden wij in ons onderzoek dat het op dit moment niet mogelijk is om Positieve Gezondheid op een valide en betrouwbare manier te meten?
Ik wil in deze blog ingaan op twee fundamentele problemen met het conceptueel model van Positieve Gezondheid.

Reactie van Machteld Huber en Marja van Vliet

In het kader van het meten van positieve gezondheid wil ik extra aandacht vragen voor de overstijgende waarden inclusie en gelijkwaardigheid.

Reactie van Truus Theunissen

Positieve Gezondheid is een visie op gezondheid waarbij gezondheid minder als een toestand maar meer als een proces wordt gezien. Dit geeft ruimte om nog een stap verder te gaan richting systeemdenken en complexity sciences.

Mooi om te lezen dat het model van Positieve Gezondheid de gemoederen van onderzoekers nog altijd bezighoudt. Wij lichten het onderzoek graag verder toe.

Het concept
Het doel van de tweedaagse conferentie van ZonMw en Gezondheidsraad in 2009 was om een dynamisch alternatief te formuleren voor de statische definitie van gezondheid van de WHO. In de discussie adviseerde deelnemer Paul Schnabel om niet van een nieuwe definitie te gaan spreken, die immers afbakent en begrenst, maar van een general concept.

Reactie van Herman van Wietmarschen

Reactie van Martin Fluit

In deze discussie zou ik Caroline Terwee, Machteld Hubert en Marja van Vliet willen voorstellen een ander vertrekpunt te nemen, los van het positieve nut van de IPH gesprekstool. Zoek eerst met elkaar naar overeenkomsten in gezondheidsambities om vervolgens overeenstemming te krijgen over uitkomstmaten. Maak hierbij zoveel mogelijk onderscheid tussen het beïnvloeden van bewust en onbewust gedrag. Alleen dan kom je tot gemeenschappelijke uitkomstmaten en de juiste determinanten.

Reactie van Jeanine Verbunnt en Anne Visser-Meily

Zoektocht naar determinanten en uitkomsten van gezondheid leidt naar het ICF model

Reactie van Leonie Haas

Vanuit een geheel andere invalshoek draag ik graag bij aan dit onderwerp. Als burger-leek en vanuit mijn beroepsdeformatie kijk ik vanuit helikopter perspectief. Daarnaast agendeer ik graag het aspect van beeldgebruik bij onderzoek. Wat bijdraagt aan groter bereik, begrip en daarmee kwaliteit van de metingen.

Reactie van Beatrijs Haverkamp

Positieve gezondheid meten? Ga na welke praktijk of context dit moet dienen

Reactie van PPP Gezondheid

Meten zonder te luisteren is zonder betekenis

Reactie van Jessica Kiefte

Gezondheid wordt al lang niet meer gezien als alleen de afwezigheid van ziekte. Op verschillende niveaus (regio’s, organisaties) wordt er gewerkt vanuit een brede benadering van gezondheid. Voorbeelden zijn gezonde leefstijlinterventies, Positieve Gezondheid, Juiste Zorg op de Juiste Plek en ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ (van ZZ naar GG).

Reactie ZonMw op bijdragen aan het discussieplatform over meetbaar maken van gezondheid

Dank jullie wel voor de bijdrage aan het discussieplatform over het meetbaar maken van gezondheid op basis van een brede benadering.

Tot en met eind november kon een blog worden aangeleverd. Meer dan 30 personen waren geïnteresseerd en uiteindelijk zijn 9 personen daadwerkelijk in de pen geklommen. De schrijvers zijn werkzaam bij universiteiten, onderzoeksinstituten, zorgorganisaties, een stichting voor mensen met een beperking, en een tekenaar en een publiek private partnership hebben gereageerd.

Wat hebben wij uit deze raadpleging gedestilleerd:

  • Dat jullie het belang inzien van de ontwikkeling van valide en betrouwbare uitkomstmaten en meetinstrumenten.
  • Het doel en de context van de meting is bepalend voor de keuze van de uitkomstmaten.
  • Gebruik al beschikbare valide meetinstrumenten.
  • Dat jullie benadrukken de doelgroepen te betrekken die hun stem niet makkelijk kunnen laten horen: zoek ze op, praat met ze (gelijkwaardigheid is het uitgangspunt).
  • En tot slot ook de wijze verzamelen van gegevens is van belang (bijvoorbeeld door van visualisaties)

Dit sterkt ons in ons idee dat we moeten inzetten op het ontwikkelen van een set van instrumenten die voor verschillende doelen en in verschillende contexten te gebruiken zijn. Deze input benutten wij als voorbereiding van de opdracht van het ministerie van VWS om geschikte uitkomstmaten en meetinstrumenten (door) te ontwikkelingen op basis van de brede benadering van gezondheid, zoals positieve gezondheid. Hiermee bouwen we voort op het instrumentarium uit het programma Kwaliteit van Leven en Gezondheid van NWO en terug te vinden op een dashboard vindbaar via de website zorginzicht (zie onder stap 3b) van het Zorginstituut Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website