Hoe kunnen we gezamenlijk naar een toekomstbeeld toewerken? Hiervoor is het allereerst belangrijk om een beeld te hebben van deze gewenste toekomst.

Nico van Meeteren (Health~Holland ) en de trekkers van missie II en III: Hans Rietman (Universiteit Twente), Roland Friele (NIVEL), Madelon Kroneman (NIVEL) gingen hierover tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek.

Van toekomstbeelden naar toekomstgerichte actie voor noodzakelijke impact

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland ) heeft samen met ervaringsdeskundigen en experts “praatplaten” ontwikkeld, waarin geschetst wordt hoe Nederland er uit zal zien in 2030.

Deze platen en de verhalen eromheen maken zichtbaar wat er moet gebeuren om de 5 missies opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en beschreven in de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 te behalen.

Meer informatie

Over de LSH PPS dag

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website