Creativiteit en innovatie door samenwerking. Hoe kijkt een patiënt bijvoorbeeld aan tegen mantelzorg?

Pieter Jeekel (kwartiermaker van de NL AI Coalitie), Klaartje Spijkers (adviseur bij de Patiëntenfederatie Nederland) en Anke-Hilse Maitland-Van der Zee (hoogleraar aan het AMC Amsterdam en onderzoeker voor P4O2) gingen tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek.

Samenwerking via PPP/PPS, de quadruple helix en de rol van patiënt en burger

De samenwerking via PPP/PPS en de rol van de patient en burger was onderwerp van de tweede ronde tafel. Er werd gesproken over hoe en in welke fase patiënten, burgers en bewoners te betrekken bij innovaties. Ook het versnellen van ontwikkelingen en de financiering ervan, en het belang van het bouwen aan netwerken voor samenwerking kwam aan bod tijdens dit tweede gesprek.

Meer informatie

Over de LSH PPS dag

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website