Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 opengesteld. Bij Open Ronde 9 is er ook dit jaar weer financiering voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Bij Rediscovery Ronde 4 is er wederom de mogelijkheid tot het indienen van projecten die zich in een vroegere fase bevinden en waaraan nog geen humane pilotdata ten grondslag liggen.

Filmpjes met toelichting
In diverse filmpjes geven wij toelichting op diverse onderdelen uit de twee subsidieoproepen. Daarnaast zijn er filmpjes met aanvullende informatie over (patiënten)participatie, implementatie en de do’s en dont’s bij een subsidieaanvraag.

Team van medewerkers
Voor iedere subsidieoproep staat er een team van medewerkers voor u klaar. Onderaan de pagina vindt u deze gegevens en de wijze waarop u contact met hen kan opnemen overzichtelijk bij elkaar.

Succes met uw aanvraag.

Het GGG-team

Informatie Open Ronde 9

Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Binnen de Open Ronde is ruimte voor onderzoek naar het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen.

Open Ronde 9: Wat houdt deze ronde in

In deze video legt programma-manager Nika Ritsema uit wat de Open Ronde 9 inhoudt.

Open Ronde 9: Complexe interventies, wat verstaan we hieronder

Wat verstaan we onder complexe interventies? Een aantal voorbeelden worden toegelicht.

Open Ronde 9: Beoordeling en criteria

In deze video vertelt Nika meer over de beoordeling en criteria van Open Ronde 9.

De subsidieoproep Open Ronde 9 sluit op dinsdag 17 september om 14.00 uur.

De tekst in de subsidieoproep is altijd leidend.

Ga direct naar de subsidieoproep

Informatie Rediscovery Ronde 4

De mogelijke toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een nieuwe indicatie noemen we Drug Rediscovery (ook wel Drug Repurposing). Onderzoek naar de effectiviteit en dosisoptimalisatie van veelbelovende toepassingen van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe indicaties wordt gestimuleerd middels deze subsidieronde.

Rediscovery Ronde 4: Wat willen we bereiken

In deze video vertelt senior programma-manager Jasmijn Timp wat de doelstellingen van Rediscovery Ronde 4 zijn.

Rediscovery Ronde 4: Voorwaarden en criteria

De voorwaarden en criteria voor Rediscovery Ronde 4 worden in deze video toegelicht.

Rediscovery Ronde 4: Twee typen projecten

Jasmijn legt in deze video uit dat er twee typen projectideeën kunnen worden ingediend, de vroegefase- en vervolgfase projectideeën.

Rediscovery Ronde 4: Programmaspecifieke relevatiecriteria

Voor deze ronde zijn er programmaspecifieke relevantiecriteria opgesteld. In deze video licht Jasmijn ze toe.

De subsidieoproep Rediscovery Ronde 4 sluit op dinsdag 17 september 2019, 14.00 uur.

De tekst in de subsidieoproep is altijd leidend.

Ga direct naar de subsidieoproep

Algemene informatie en tips

Participatie

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programma-manager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

Implementatie

Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, vertelt over het belang van implementatie en hoe u dit in uw project vorm kunt geven.

Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag

In een eerdere bijeenkomst lichtte prof. dr. Manuela Joore, commissielid GGG, de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag toe.

Meer informatie en handige links:

Contact met het team voor specifieke vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Open Ronde en de Rediscovery Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek. Daarnaast is er tot de deadline van de subsidieoproep een telefonisch spreekuur waarin de teamleden u direct te woord staan.

Tel. (070) 349 54 64

E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Team Open Ronde:

Nika Ritsema, programma-manager
Esther Dalhuisen, programma-manager
Pearl Cheng, programmasecretaris
Wietske Babeliowsky, programmasecretaris
Annelies van den Berg, cluster-assistent

Spreekuur:

Iedere woensdag tussen 14.00 - 16.00 uur.

Team Drug Rediscovery:

Jasmijn Timp, senior programma-manager
Peggy van den Biggelaar, programmasecretaris
Ineke Huizing, cluster-assistent

 

Spreekuur:

Iedere vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur.

Open Ronde vlnr: Wietske Babeliowsky, Annelies van den Berg, Pearl Cheng, Esther Dalhuisen en Nika Ritsema
Drug Rediscovery vlnr: Ineke Huizing, Peggy van den Biggelaar en Jasmijn Timp

Gerelateerde programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website