BeNeFIT maakt trials mogelijk die bestaande interventies vergelijken op effectiviteit. Denk aan twee verschillende medicijnen bij een aandoening, of een farmaceutische interventie tegenover chirurgie. Het gaat om behandelingen die al in gebruik zijn en die ook worden vergoed of vergoedbaar zijn. Is interventie A beter dan interventie B? Het antwoord maakt betere keuzes mogelijk. Dat is allereerst goed voor de patiënt. En het helpt schaarse middelen efficiënter te besteden.

Helene Philippo, senior-programmamanager  ZonMw
Helene Philippo, senior-programmamanager ZonMw
'Neem ruim de tijd voor het hele proces, inclusief elkaar goed leren kennen. Bespreek samen de interne procedures en vereisten voor samenwerking met een groep in een ander land.'

Een gezamenlijk Belgisch-Nederlands programma zorgt voor grotere aantallen patiënten. Zeker bij minder vaak voorkomende aandoeningen kom je dan sneller tot een sterker bewijs. Een internationale aanvraagprocedure is wel ingewikkelder, maar door de intensieve samenwerking tussen KCE en ZonMw hebben we dat goed kunnen stroomlijnen. En we hebben de sterke kanten van beide landen kunnen combineren.

Ik noem twee voorbeelden. Van de aanvragen die doorgaan naar de tweede fase verwachten we een haalbaarheidsstudie. Dit onderdeel is afkomstig van KCE. Het heeft vooral te maken met de inclusie; hoeveel patiënten uit elk centrum gaan naar schatting meedoen? Dat moet je vooraf goed aannemelijk kunnen maken. Het andere waar we veel aandacht voor hebben komt vanuit ZonMw, namelijk een gedegen belangenproces. Zo kunnen we een onafhankelijke beoordeling van projectaanvragen waarborgen.

Vanuit BeNeFIT houden we nauw contact met de onderzoeksgroepen van de gehonoreerde projecten. Tijdens een maandelijkse bijeenkomst via beeldbellen brengen projectmedewerkers uit beide landen het programmateam op de hoogte van hun voortgang. Zo weten we over en weer wat er speelt. En het verlaagt de drempel om ook tussendoor contact te zoeken, zodat we sneller kunnen inspelen op nieuwe ideeën die gaandeweg een studie kunnen ontstaan.

Een belangrijke ervaringsles voor aanvragende groepen: neem ruim de tijd voor het hele proces, inclusief elkaar goed leren kennen. Bespreek samen de interne procedures en vereisten voor samenwerking met een groep in een ander land. Lees de oproep nauwkeurig en bestudeer de informatie op de downloads- en links-pagina. Die is beschikbaar vanaf 27 oktober 2022, bij de opening van de derde call. Nog een les: zorg voor een dubbel projectleiderschap, met een Belgische én een Nederlandse trekker. Het gaat om multicenteronderzoek, in twee landen en met twee talen. Dat vergt in elk land een stevig projectmanagement. Vind je dat als onderzoeker zelf niet leuk, wijs er dan speciaal iemand voor aan.

Ga terug naar de informatiepagina over de BeNeFIT ronde

Redactie: Marc van Bijsterveldt (oktober 2022)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website