Op 27 oktober 2022 opent de derde subsidieronde van het Belgisch-Nederlandse samenwerkingsprogramma BeNeFIT, bedoeld voor klinische trials die bestaande interventies binnen de gezondheidszorg vergelijken op effectiviteit. Denk bijvoorbeeld aan twee verschillende medicijnen bij een aandoening, of een farmaceutische interventie tegenover chirurgie. Wat zijn de ervaringen binnen BeNeFIT tot nu toe? En wat kunnen nieuwe aanvragers daarvan opsteken?

‘Zorg voor twee evenwaardige coördinerende centra die makkelijk schakelen.’ Marcel van de Poll, chirurg/intensivist, Maastricht UMC+

Wat is het belang van de studie voor de patiënt?

‘Een week op de IC kost een patiënt al gauw 10 tot 15% aan spiermassa. Eiwitrijke sondevoeding kan dat mogelijk helpen voorkomen, maar bewijs daarvoor ontbreekt nog. In onze studie zoeken we in negen Belgische en Nederlandse ziekenhuizen uit of het inderdaad zin heeft IC-patiënten deze voeding te geven. Waar de meeste IC-studies vooral medische uitkomsten of overleving als eindmaat hebben, gaat het ons juist om kwaliteit van leven en functioneel herstel. We volgen mensen daarom tot zes maanden na hun opname. Beter herstellen is niet alleen goed voor henzelf. We kunnen dan ook een doelmatige interventie aan de IC-behandeling toevoegen.’

Wat komt er zoal kijken bij een internationale multicenter-studie?

‘Het is belangrijk om partners te kiezen die echt interesse hebben in het onderwerp. Ziekenhuizen moeten sterk gemotiveerd zijn om patiënten te includeren. Dieter Mesotten – die eerder in UZ Leuven werkte – is mijn medehoofdonderzoeker in Genk. We delen een grote interesse in klinische voeding én in trials. Vanwege de taal ligt het voor Nederlandse en Vlaamse centra meer voor de hand samenwerking te zoeken met elkaar. Het is echter van belang ook de Waalse sites volwaardig te betrekken bij het consortium. De inclusie verloopt overigens voorspoedig, maar onderschat dit aspect zeker niet. Verder heb je te maken met verschillen tussen de landen. In België gaat het traject met een METC bijvoorbeeld heel anders dan hier. Er zijn zeker ook cultuurverschillen. Maar omdat Genk de coördinatie in België doet, spelen die niet zo. De Nederlandse en Belgische humor gaan overigens uitstekend samen.’

Nog tips voor aanvragers?

‘Maak gebruik van je netwerk en zorg voor twee evenwaardige coördinerende centra die makkelijk schakelen. Met Genk hebben we wekelijks een meeting, heel low-profile. Verder: lees de call-tekst nauwkeurig. Het gaat om pragmatische trials met voor patiënten relevante uitkomsten. Met een béétje minder pragmatisch kom je er niet door. Ontwerp een trial die feasible is; de haalbaarheid wordt heel serieus beoordeeld binnen BeNeFIT. Wij zijn vooraf bij alle ziekenhuizen langsgegaan om een goede inschatting te maken. Alleen met de juiste partners in je consortium kun je waarmaken wat je belooft.’

Ga terug naar de informatiepagina over de benefit ronde

Tekst: Marc van Bijsterveldt (oktober 2022)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website