In de GGG-subsidieronde Complexe Interventies staat een multifactoriële interventie centraal die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat. Er zijn diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken.

Wat is het doel van de studie?

‘In Nederland krijgen meer dan 100.000 kwetsbare ouderen hun medicijnen in een medicijnrol. Deze geneesmiddelen worden vaak gecontinueerd zonder evaluatie of ze nog wel nodig zijn. Veel ouderen gebruiken middelen die geen nut meer hebben of die bijwerkingen geven. Kun je met een persoonlijk medicijngesprek door de openbaar apotheker medicijnen minderen of stoppen, ook wel deprescribing genoemd? Zo’n aanpak sluit aan bij de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ uit de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Wij onderzoeken dat met 75-plussers die tien of meer middelen gebruiken in een medicijnrol. Vermindert de interventie hun medicijngebruik? Wat doet dit met gezondheidsklachten, kwaliteit van leven en de tevredenheid van patiënten en zorgverleners? En met de kosten?’

Waarom is dit een complexe interventie?

‘Deprescribing is een complex proces dat je nauwkeurig moet monitoren. Een plan voor afbouwen en stoppen kan voor iedere patiënt anders zijn. Je moet wensen en voorkeuren dus duidelijk in beeld krijgen. Essentieel is ook een goede samenwerking tussen apotheker, voorschrijver en praktijkondersteuner. Zij krijgen eerst een training over deprescribing, waarbij drie thema’s aan bod komen: communicatie, organisatie en farmacotherapie. En we maken een toolkit met daarin onder andere kennisdocumenten voor zorgverleners over deprescribing van tien medicatiegroepen, plus informatiefolders voor patiënten. We gaan de aanpak in vijf apotheken uittesten in een pilot. Daarna start een gerandomiseerd onderzoek met 320 ouderen in 32 apotheken.’

Nog tips voor andere onderzoekers?

‘Hou het simpel, want het is al complex genoeg. Sluit aan bij de structuren en overleggen die er al zijn, zoals de lopende medicatiebeoordelingen en het farmacotherapeutisch overleg. In ons project zoeken we naar een goede combinatie van bouwstenen. Neem ook implementatie heel serieus: waarom werkt het en vooral hoe? Wat zijn de randvoorwaarden om je aanpak te laten landen? Nog een tip: zoek naar een brede samenwerking. Wij hebben die met de Universiteit Utrecht en het LUMC en met regionale netwerken van apothekers en huisartsen. Maar ook met het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord en Zorgbelang Inclusief. Zij vertegenwoordigen het patiëntperspectief en gaan bijvoorbeeld meekijken of de interventie ook aansluit bij laaggeletterden. Dat is cruciaal voor de uiteindelijke implementatie.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website