In de GGG-subsidieronde Complexe Interventies staat een multifactoriële interventie centraal die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat. Er zijn diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken.

Wat is het doel van de studie?

‘Om de kans op bijkomende ziekten te verkleinen, krijgen mensen met diabetes type 2 glucoseverlagende medicijnen. Bij ouderen leiden deze middelen soms juist weer tot nieuwe problemen, zoals een hoger valrisico. Minder medicatie impliceert dat je hogere glucosewaarden accepteert, maar over het effect daarvan is nog weinig bekend. Daarom vinden zorgverleners het moeilijk te minderen bij ouderen, zoals de richtlijnen adviseren. In een pragmatische studie onderzoeken wij of vermindering zonder problemen kan bij 70-plussers met diabetes type 2. Is het veilig, wordt de zorg beter en is het kosteneffectief? We ontwikkelen een programma om huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen. We beginnen met een pilot, waarvoor we net een aantal huisartspraktijken hebben geworven.’

Waarom is dit een complexe interventie?

‘De interventie is complex vanwege de gezamenlijke afweging door arts en patiënt. Ook zijn er verschillende zorgverleners betrokken: apotheker, huisarts, praktijkondersteuner en specialist. Daar komt in onze studie het design nog bij. We doen een pragmatische studie, dus we onderzoeken de interventie in de dagelijkse praktijk. Dat gaat stap voor stap, waarbij van tevoren maar weinig vaststaat. In de pilot bekijken we eerst of we de vraagstelling kwalitatief goed kunnen onderzoeken. Misschien zijn wel twee of drie verbeterslagen nodig voordat we een definitieve interventie hebben. Pas dan kunnen we kijken of het lukt of je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Dat is bij het verminderen van medicatie namelijk niet vanzelfsprekend. Uit een eerdere studie in Rotterdam bleek dat het minderen op zich wel lukte, maar dat mensen na drie maanden weer op het oude niveau zaten.‘

Nog tips voor andere onderzoekers?

‘Doe eerst een pilot en pas je interventie stapsgewijs aan. En betrek de betreffende patiënten vanaf het begin. Het gaat in deze groep om ervaren patiënten die heel goed weten wat de dokter moet doen om ze optimaal te begeleiden. Als de arts zegt: ik wil uw behandeling verminderen, dan kunnen mensen denken: ik ben zeker niet meer echt de moeite waard… Beter werkt het als de arts zegt: ik zit met een paar tegenstrijdige overwegingen, mag ik die aan u voorleggen? Dan neem je uiteindelijk echt samen een beslissing.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website