In de GGG-subsidieronde Complexe Interventies staat een multifactoriële interventie centraal die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat. Er zijn diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken.

Wat is het doel van de studie?

‘De groep thuiswonende patiënten met een verminderde nierfunctie en gebruik van meerdere medicijnen wordt alsmaar groter. Tijdens periodes waarin uitdroging op de loer ligt door bijvoorbeeld diarree, koorts of een hoge buitentemperatuur – de sick days genoemd in de projecttitel – lopen zij risico op acuut nierfalen. Door uitdroging kan de nierfunctie namelijk ineens sterk achteruit gaan. Het voorkómen van dergelijke geneesmiddelgerelateerde problemen begint bij bewustwording van de gevaren, zowel bij patiënten en mantelzorgers, als bij professionals zoals wijkverpleegkundigen of thuiszorgmedewerkers. Bij risico’s op uitdroging kun je beter tijdelijk met bepaalde medicijnen stoppen of het gebruik minderen. Het idee is de apotheker samen met de voorschrijver risicopatiënten te laten identificeren, om vervolgens te zorgen dat patiënt, mantelzorger en andere betrokken zorgverleners weten wat te doen bij sick days.’

Ellen Koster, universitair hoofddocent Farmaceutische wetenschappen, Universiteit Utrecht

Waarom is dit een complexe interventie?

‘Naast de patiënt heb je met veel verschillende zorgverleners te maken: apotheker, huisarts, specialist, thuiszorg, mantelzorger. Die zijn zich niet altijd van de risico’s bewust, dus goede voorlichting aan iedereen is cruciaal om alert te kunnen reageren. Alle betrokkenen moeten daarnaast goede afspraken op maat maken over wat te doen in zo’n geval. De apotheker en huisarts stellen voor elke relevante patiënt vooraf een passend behandelplan op, dat direct gebruikt dan worden bij een sick day. De apotheek past de geneesmiddelen van de patiënt tijdelijk aan, tot het risico op uitdroging is geweken. Als start van onze studie heeft een student patiënten en mantelzorgers geïnterviewd over hun kennisniveau en hun behoeften. Mensen blijken vaak niet goed te weten wat ze gebruiken. Ze denken: de arts heeft het voorgeschreven, dus het zal wel goed zijn. Dat onderstreept het belang van bewustwording dat even stoppen soms juist beter is.’

Nog tips voor andere onderzoekers?

‘Laat alle betrokkenen al vóór je projectaanvraag een stem hebben in de opzet. Wij zijn vanaf het begin samen gaan optrekken, door het project op te zetten met een multidisciplinair team met daarin een huisarts, een nefroloog, een apotheker en de Nierstichting voor het patiëntenperspectief. Het behoeftenonderzoek bij patiënten gaan we herhalen bij zorgverleners. Zo kun je goed aansluiten bij de bestaande praktijk.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website