In de GGG-subsidieronde Complexe Interventies staat een multifactoriële interventie centraal die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat. Er zijn diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken.

Wat is het doel van de studie?

‘Mensen die langdurig antipsychotica gebruiken, hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In deze studie proberen we uit of je met alle betrokken zorgverleners én de patiënt het antipsychoticagebruik en de bijkomende risico's kunt evalueren en mogelijk aanpassen. Patiënt en huisarts maken samen een plan voor regelmatige controles op bijvoorbeeld bloeddruk en cholesterol en voor een eventuele aanpassing van het antipsychoticagebruik. Het idee is om mensen met psychiatrische problemen goed te kunnen begeleiden in het kader van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). We werken hier al sinds 2016 aan met een enthousiaste multidisciplinaire werkgroep, waarin ook mensen met een psychiatrische aandoening zitten.’

portret Kirsti Jakobs, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en huisarts-onderzoeker aan het Radboudumc
Kirsti Jakobs, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en huisarts-onderzoeker aan het Radboudumc

Waarom is dit een complexe interventie?

‘Allereerst heb je met veel verschillende mensen te maken. In het multidisciplinair overleg (MDO) binnen onze interventie zitten patiënt, huisarts, psychiater, praktijkondersteuner en een ervaringsdeskundige. We moedigen patiënten aan een naaste mee te brengen. De apotheker geeft vooraf advies aan de huisarts. Het MDO duurt een kwartier per patiënt, dus iedereen moet zich goed voorbereiden. Alleen dan kun je in die korte tijd de doelen en het effect van antipsychotica bespreken, eventuele bijwerkingen, de dosering en of je misschien kunt afbouwen. Ook is het relevant te weten of iemand wil stoppen met roken. Dat is onderdeel van CVRM, maar stoppen met roken kan effect hebben op de antipsychoticaspiegel. Elke patiënt krijgt een advies op maat, dat hij of zij met de huisarts bespreekt in een shared-decision-making-gesprek. Alle puzzelstukjes moeten op het juiste moment in elkaar vallen. En je bent niet klaar na het MDO. De patiënt wordt jaarlijks uitgenodigd voor een check-up door de praktijkondersteuner.’

Nog tips voor andere onderzoekers?

‘Begin pas met een pilot nadat je eerst hebt proefgedraaid. Wij hebben dat gedaan met een subsidie uit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Zo konden we ons eerst concentreren op de vraag hoe we zouden samenwerken, zonder dat we het effect van onze complexe interventie al meteen moesten onderzoeken. Dat doen we nu in de ronde Complexe Interventies. Een andere tip: betrek patiënten vanaf het begin. Dat zij dit belangrijk vinden, is een drijvende kracht achter verbeteringen in de zorg.’

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website