Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieronde Drug Rediscovery Ronde 6 opengesteld. Op deze pagina geven wij toelichting op diverse onderdelen uit deze subsidieronde. Zo zijn er filmpjes met nadere toelichting over de subsidieoproep. En is er aanvullende informatie over implementatie, inclusie en de do’s en don’ts bij een subsidieaanvraag. Ook over deze onderwerpen zijn verschillende filmpjes en infographics te bekijken.

Informatie over overige subsidieoproepen binnen GGG

In 2022 verwachten we binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen weer een aantal subsidieoproepen te openen.
Bekijk de actuele informatie over de GGG-subsidieoproepen.

Team van medewerkers

Voor iedere subsidieoproep staat er een team van medewerkers voor u klaar. Onderaan de pagina vindt u deze gegevens en de wijze waarop u contact met hen kan opnemen overzichtelijk bij elkaar.

Succes met uw aanvraag,

Het GGG-team

Ga direct naar de subsidieaanvraag

Informatie Drug Rediscovery Ronde 6

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Wat willen we bereiken?

Bestaande geneesmiddelen zijn geregistreerd voor het gebruik bij een bepaalde indicatie. Soms blijken die geneesmiddelen echter ook te werken bij een hele andere indicatie. Onderzoek naar het gebruik van zo'n bestaand of oud geneesmiddel bij een nieuwe indicatie, noemen we ook wel drug rediscovery, of in het buitenland ook vaak drug repurposing genoemd.

Voor commerciële partijen is het vaak niet zo interessant om te investeren in dit onderzoek, zeker als het geneesmiddel al uit patent is. Dit is de reden dat wij vanuit het programma van Goed Gebruik Geneesmiddelen publiek geld beschikbaar stellen voor dit soort onderzoek.
Een voorwaarde die we hierbij stellen is dat het middel straks beschikbaar komt voor de patient en  voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Ideaal gezien haakt een producent of een fabrikant op gegeven moment wel aan in een traject van drug rediscovery. Dit om zo gezamenlijk, in een coalitievorming, verder te werken aan de verdere ontwikkeling van het product voor de nieuwe indicatie.
Het is belangrijk dat  u als aanvrager goed nadenkt over de eventuele stappen die nodig zijn om het product straks bij de patiënt te krijgen. Op de juiste plek en voor de juiste prijs.

Op welke typen onderzoek richt de Rediscovery Ronde zich?

Senior programmamanager Dunja Huijbers vertelt in dit filmpje alles over de typen onderzoek die gefinancierd kunnen worden in de Drug Rediscovery Ronde 6.

Voorwaarden en criteria

In deze video vertelt senior programmamanager Dunja Huijbers wat de voorwaarden en criteria zijn voor Rediscovery Ronde 6

Programma specifieke relevantiecriteria

Senior programmamanager Dunja Huijbers licht in deze video de programma specifieke relevantiecriteria toe.

CBG - Geneesmiddelen registratie in het kort

In deze opname vertelt prof.dr. P.G.M. (Peter) Mol van het CGB in het kort wat er nodig is om een geneesmiddel geregistreerd te krijgen en hoe het geneesmiddelen geëvalueerd wordt door het CBG.

Geneesmiddelenbeoordeling door Zorginstituut Nederland

filmpje ZIN
Geneesmiddelenbeoordeling door Zorginstituut Nederland

Tijdpad subsidieaanvraag

Deadline indienen projectideedinsdag 4 oktober 2022, 14.00 uur
Ontvangst advies commissiemedio maart 2023
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZINuiterlijk eind maart 2023
Deadline indienen subsidieaanvraagdinsdag 16 mei 2023, 14.00 uur
Besluituiterlijk eind november 2023
Uiterlijke startdatum projectenuiterlijk begin juni 2024

Algemene informatie en tips

Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag

Manuela Joore tijdens haar presentatie
In een eerdere bijeenkomst lichtte prof. dr. Manuela Joore, commissielid GGG, de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag toe. (ca. 21 min.)

Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'

startbeeld voor het themawebinar

Kijk het GGG-themawebinar terug met als thema: De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet). In het tafelgesprek onder leiding van Inge Diepman kwamen de sprekers dr. Sinno Simons (Erasmus MC - Sophia kinderziekenhuis, projectleider), prof. dr. Henriëtte van der Horst (Amsterdam UMC, locatie VUmc, GGG-commissielid) en dr. Corianne De Borgie (Clinical Research Consultancy, Amsterdam UMC, locatie AMC) aan het woord over het opstellen van de subsidieoproep, de samenstelling van het projectteam, de mogelijkheden van onderzoeksondersteuning en de rol van de beoordelingscommissie.

Kijk het themawebinar terug

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programmamanager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

Implementatie

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien?

Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, vertelt over het belang van implementatie en hoe u dit in uw project vorm kunt geven.

Meer informatie

De subsidieoproep staat geopend vanaf 5 juli.

Bekijk de subsidieoproep

Contact met het team voor specifieke vragen

Het team Drug Rediscovery Ronde 6 bestaat uit:

  • Dunja Huijbers, senior programmamanager
  • Claire van Woudenbergh, programmasecretaris
  • Soenita Abdoel-Moelchand, programmamedewerkerk
  • Margo Briejer, clusterassistent

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Drug Rediscovery Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Gerelateerde programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website