Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is per 27 mei de subsidieoproep Grote Trials Ronde 5 opengesteld. De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk. Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering.

Deadline voor het indienen van projectideeën is 16 november 2021 om 14.00 uur.

Bekijk de subsidieoproep Grote Trials Ronde 5

Interviews met projectleiders uit eerdere Grote Trials ronden

‘Investeer vooral ook in draagvlak bij collega’s in de centra die niet in je projectgroep zitten’

Project: Atosiban versus placebo in the treatment of late threatened preterm labor (APOSTEL VIII study)

> Lees het interview met Martijn Oudijk

‘Creëer al vroeg in het aanvraagproces draagvlak bij patiënten én collega’s’

Project: Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele MS: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

> Lees het interview met Eva Strijbis

‘Bereid je heel gedegen voor en schrijf je eerste aanvraag alsof het de definitieve is’

Project: ACT-geleide heparinisatie als antistolling tijdens niet-cardiale arteriële procedures

> Lees het interview met Arno Wiersema

Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag

In een eerdere bijeenkomst lichtte prof. dr. Manuela Joore, commissielid GGG, de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag toe. (ca. 21 min.)

Implementatie

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien?

Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, vertelt over het belang van implementatie en hoe u dit in uw project vorm kunt geven.

Kijk terug: GGG-Themawebinar: 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?!'

Onderzoek doen we omdat we de gezondheid(szorg) voor patiënten willen verbeteren. Maar hoe zorg je ervoor dat een onderzoeksproject écht impact heeft en de zorg voor patiënten verbetert? Dat de resultaten worden benut in de klinische praktijk en dat ze niét op de plank blijven liggen? Publicatie van resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift is daarvoor vaak niet voldoende. ZonMw vraagt subsidieaanvragers naar ‘de implementeerbaarheid van projectresultaten’ en plannen voor verspreiding en implementatie van de projectresultaten. Maar wat wordt dan eigenlijk verwacht en hoe pak je dat aan?
 
In het themawebinar (1½ uur) worden ervaringen gedeeld en tips&tricks gegeven door:

  • Dr. Jasmijn Timp, GGG-implementatiespecialist ZonMw/GGG
  • Dr. Jozé Braspenning, deskundige implementatiestrategieën, Radboudumc
  • Prof. dr. Marcel Bouvy, GGG-projectleider, Universiteit Utrecht
  • Dr. Banne Németh, GGG-projectleider, LUMC

Kijk het themawebinar terug

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

Participatie

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programma-manager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

GGG-themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'

startbeeld voor het themawebinar

GGG-themawebinar 'Inclusie voorop!'

startbeeld voor het themawebinar

Contact met het team voor specifieke vragen

Het team Grote Trials Ronde bestaat uit:

  • Marjo Tieleman, senior programmamanager
  • Jet Kraaijvanger, programmasecretaris

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Grote Trials Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website