Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 opengesteld. De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor studies die met hoge bewijslast uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering.

Deadline voor het indienen van projectideeën is 7 maart 2023, 14.00 uur.

Bekijk de subsidieoproep Grote Trials Ronde 6

Interviews met projectleiders uit eerdere Grote Trials ronden

Vlog Magda Meester en Jan Roelof Polling

In deze vlog vertellen Magda Meester en Jan Roelof Polling over hun project 'Hoge versus lage dosis atropine voor de behandeling van progressieve myopie'

‘Onze studie wordt een gamechanger die eindelijk de protocollen op één lijn zal krijgen’

Project: Aspirine en/of Clopidogrel voor de optimale behandeling van patiënten met perifeer vaatlijden

> Lees het interview met Çağdaş Ünlü

Çağdaş Ünlü,

‘Investeer vooral ook in draagvlak bij collega’s in de centra die niet in je projectgroep zitten’

Project: Atosiban versus placebo in the treatment of late threatened preterm labor (APOSTEL VIII study)

> Lees het interview met Martijn Oudijk

‘Creëer al vroeg in het aanvraagproces draagvlak bij patiënten én collega’s’

Project: Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele MS: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

> Lees het interview met Eva Strijbis

‘Bereid je heel gedegen voor en schrijf je eerste aanvraag alsof het de definitieve is’

Project: ACT-geleide heparinisatie als antistolling tijdens niet-cardiale arteriële procedures

> Lees het interview met Arno Wiersema

Informatie en handige tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag

In een eerdere bijeenkomst lichtte Manuela Joore, ervaren voormalig commissielid GGG, de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag toe.

Bekijk de do's en don'ts

In het tafelgesprek komen de sprekers aan het woord over het opstellen van de subsidieoproep, de samenstelling van het projectteam, de mogelijkheden van onderzoeksondersteuning en de rol van de beoordelingscommissie.

Kijk dit themawebinar terug

In dit themawebinar stond inclusie van patiënten in klinische studies centraal. Vanuit de projectgroep van de SONIA studie, waar de inclusie succesvol verloopt, werden inzichten, ervaringen en lessons learned gedeeld en vragen van de 100 deelnemers beantwoord.

Kijk dit themawebinar terug

Tijdens het GGG-themawebinar 'Implementeren van start tot finish, #hoedan?!'deelden sprekers hun ervaringen en kwamen met concrete tips en voorbeelden uit de praktijk.

Kijk dit themawebinar terug

Implementatie

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien?

Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, vertelt over het belang van implementatie en hoe u dit in uw project vorm kunt geven.

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

Participatie

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programma-manager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

Contact met het team voor specifieke vragen

Het team Grote Trials Ronde bestaat uit:

  • Marjo Tieleman, senior programmamanager
  • Sabine van Dijk, programmamanager
  • Jet Kraaijvanger, programmasecretaris
  • Manon Wauters, programmasecretaris
  • Susanne Schuurmans, clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Grote Trials Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website