De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. Projectleiders uit eerdere Grote Trials rondes vertellen over hun studie en geven waardevolle tips.

portret Jan-Stephan Sanders UMC Groningen
Jan-Stephan Sanders, internist-nefroloog in UMC Groningen

Hoe start je een aanvraag voor een multicenter-studie op?

‘Ongeveer een derde van de niertransplantaties vindt plaats bij 65-plussers. Zij hebben relatief minder vaak last van afstoting en zijn mogelijk gebaat bij minder afweeronderdrukkende middelen. Omdat het om een vrij kleine groep gaat – jaarlijks zo’n 300 mensen – heb je voor een trial meerdere centra nodig voor de inclusie. Voor onze studie konden we voortbouwen op de samenwerking die we al hadden in het LONT, het Landelijk Overleg Niertransplantatie. Binnen dat overlegplatform is ook het idee voor deze trial ontstaan. In de transplantatiestudies zijn ouderen ondervertegenwoordigd, en iedereen in ons vakgebied ziet de urgentie om optimale afweeronderdrukking ook voor hen te onderzoeken.’  

Hoe coördineer je het proces, rekening houdend met alle relevante partijen?

‘Ondanks het gedeelde gevoel van urgentie vergt het nog veel tijd om alle partners bij elkaar te krijgen. Het gaat niet alleen om de deelnemende centra. Na onze eerste aanvraag kregen we van ZonMw het verzoek cofinanciering te vinden. Die vonden we bij Chiesi, een Italiaanse farmaceut. En bij Novartis, dat bijdraagt aan de verdiepende analyses rond het ouder wordende immuunsysteem. Het is een proces van lange adem, waarin je frequent moet overleggen en samenkomen voor de finetuning en het doorspreken van het onderzoeksprotocol. Inmiddels loopt de studie en ook de inclusie gaat voorspoedig, waarbij Silke de Boer, onze promovendus, bergen werk verzet.’

‘Het wordt een succes door de intrinsieke motivatie bij alle betrokkenen’

Nog tips voor andere onderzoekers?

‘Neem er ruim de tijd voor. Zoek tijdig je partners en vraag vooral ook hulp bij mensen die ervaring hebben met dit soort projectaanvragen. De luxe van een umc is dat er mensen rondlopen die concreet kunnen helpen bij het uitwerken van een subsidieaanvraag. Het vergt een grote discipline en een goede coördinatie om zo’n aanvraag te maken. Hoofdaanvrager Stefan Berger en ik hebben daarin intensief samengewerkt en taken onderling verdeeld. Het is ook zaak om het overzicht te bewaren, want reken op een stuk met bijlagen A tot en met pakweg X. Houd steeds voor ogen dat je al dat werk doet voor een goede zaak, namelijk de kwaliteit van leven van de patiënt. Het succes van deze studie komt door de intrinsieke motivatie bij alle betrokkenen.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website