De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. Projectleiders uit eerdere Grote Trials rondes vertellen over hun studie en geven waardevolle tips.

portret Eva Strijbis, neuroloog in Amsterdam UMC
Eva Strijbis, neuroloog in Amsterdam UMC

Hoe start je een aanvraag voor een multicenter-studie op?

‘In het laatste jaar van mijn opleiding vroeg een collega-neuroloog me: wanneer zou een stabiele MS-patiënt kunnen stoppen met medicatie? We zijn in ons vak nu zo’n twintig jaar bezig met een nieuwe generatie medicijnen. Die werken goed, maar geven soms stevige bijwerkingen. Er is geen evidence over de vraag of en hoe je zou kunnen stoppen met MS-medicatie. Dit is een urgent praktijkvraagstuk en de vraag staat ook in de kennisagenda van onze beroepsvereniging. De MS-neurologen zijn vrij goed georganiseerd, zowel de collega’s in de academische als in de perifere centra. Dat maakt het makkelijker om draagvlak te vinden voor een gezamenlijke studie naar zo’n vraag.’

Hoe coördineer je het proces, rekening houdend met alle relevante partijen?

‘Onze promovendus doet heel veel, met allerlei ondersteunende activiteiten. Zeker bij de kleinere centra is dat goed, de grotere hebben vaak wel een researchbureau en researchverpleegkundigen. De aanvraag is vooral ons werk geweest, maar in de projectgroep zaten ook patiënten en neurologen uit de perifere centra. Het is cruciaal om al in het aanvraagproces draagvlak te creëren bij de patiënten. Het is een spannende trial, want je vraagt aan mensen of ze willen stoppen met een middel waar ze veel aan hebben gehad. Via de neurologen uit de perifere centra kom je erachter of je studieopzet haalbaar is. Ook dat is essentieel, want in een perifeer ziekenhuis werkt het allemaal anders dan in een universitair medisch centrum.’

‘Creëer al vroeg in het aanvraagproces draagvlak bij patiënten én collega’s’

Nog tips voor andere onderzoekers?

‘Begin vroeg want het kost veel tijd. Je kunt een hele trial niet in één keer uitdenken; als groep ontwikkel je de ideeën gaandeweg. Betrek mensen die ervaring hebben in het opzetten van een multicenter-trial. Houd intussen je overtuiging vast dat je met een relevante wetenschappelijke vraag aan de slag bent. Als je het goed doet, heeft iedereen – je eigen vak, de wetenschap, de patiënt – er wat aan. En ten slotte: het is vooral erg leuk om te doen. Een grote trial opzetten geeft ontzettend veel voldoening.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website