De subsidieoproep ‘Implementatie en opschaling van kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen in de praktijk’ is opengesteld op de ZonMw-website. De deadline voor indienen is 18 november 2021, om 14.00 uur.

Informatie over de subsidieronde

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Een van de uitdagingen bij het verder brengen van kennis naar de dagelijkse praktijk is er voor te zorgen dat de toepassing van de nieuwe kennis onderdeel wordt van bestaande routines en dat veranderingen ook na afloop van een project geborgd zijn. Met deze nieuwe subsidieronde wil ZonMw kennis verkregen uit GGG-onderzoeksprojecten verder brengen met structurele inbedding in de praktijk als doel.

Voorbeelden implementeren kennis van afgeronde GGG-projecten

U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten waarvoor geldt dat het eindverslag uiterlijk op 18 november 2021 is ingediend bij ZonMw.
Bij implementatie van kennis afkomstig van afgeronde GGG-projecten kunt u bijvoorbeeld denken aan:
•    het invoeren van bewezen effectieve interventies
•    het invoeren van nieuwe werkwijzen of werkprocessen op de werkvloer
•    ingebruikname van een keuzehulp
•    het toepassen van mooie lokale/regionale initiatieven in meerdere regio’s (opschaling)
•    verspreiding van producten zoals onderwijs- of voorlichtingsmateriaal zoals e-learnings
•    benodigde software-aanpassingen in de praktijk
•    de-implementatie van niet gepaste zorg
•    het regelen van aanspraak via de zorgverzekeraar/zorginstituut
Subsidieaanvragen kunnen betrekking hebben op de implementatie van kennis op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van setting (1e of 2e lijn), specifieke thema’s, ziektegebieden of geneesmiddelen.

Heeft u mooie GGG-onderzoeksresultaten die nog een laatste zetje nodig hebben om in de klinische praktijk te worden toegepast, dien dan uw projectidee in!

Wie kan aanvragen?

Voor deze subsidieronde geldt dat de projectleider betrokken is geweest bij het oorspronkelijke GGG-project.
Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling waar onderzoeksexpertise aanwezig is.

Budget en deadline

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 1 miljoen euro. Hierbij worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling om implementatie van de resultaten verder te bevorderen. U kunt uw aanvraag indienen tot 18 november 2021, vóór 14.00 uur.

Direct naar de subsidieoproep

Tijdpad subsidieaanvraag

Webinar 'Implementatie van start tot finish: #hoedan?'9 september 2021, 16.30 uur
Deadline indienen projectidee18 november 2021, 14.00 uur
Ontvangst advies commissie7 maart 2021
Publicatie oproeptekst uitgewerkte aanvraag7 maart 2021
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag2 mei 2022, 14.00 uur
Ontvangst commentaar referentenbegin juni 2022
Dealine indienen wederhoormedio juni 2022, 14.00 uur
Besluitmedio oktober 2022

 

Algemene informatie en tips

Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag

Manuela Joore tijdens haar presentatie
In een eerdere bijeenkomst lichtte prof. dr. Manuela Joore, commissielid GGG, de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag toe. (ca. 21 min.)

Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)'

startbeeld voor het themawebinar

Op 4 maart vond het tweede GGG-themawebinar plaats met als thema: De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet). In het tafelgesprek onder leiding van Inge Diepman kwamen de sprekers dr. Sinno Simons (Erasmus MC - Sophia kinderziekenhuis, projectleider), prof. dr. Henriëtte van der Horst (Amsterdam UMC, locatie VUmc, GGG-commissielid) en dr. Corianne De Borgie (Clinical Research Consultancy, Amsterdam UMC, locatie AMC) aan het woord over het opstellen van de subsidieoproep, de samenstelling van het projectteam, de mogelijkheden van onderzoeksondersteuning en de rol van de beoordelingscommissie.

Kijk het themawebinar terug

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programmamanager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

Implementatie

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien?

Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, vertelt over het belang van implementatie en hoe u dit in uw project vorm kunt geven.

Meer informatie en links

9 september 2021 Themawebinar: 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?!'

Onderzoek doen we omdat we de gezondheid(szorg) voor patiënten willen verbeteren. Maar hoe zorg je er voor dat een onderzoeksproject écht impact heeft en de zorg voor patiënten verbetert? Dat de resultaten worden benut in de klinische praktijk en dat ze niét op de plank blijven liggen? Publicatie van resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift is daarvoor vaak niet voldoende. ZonMw vraagt subsidieaanvragers sinds enige jaren naar ‘de implementeerbaarheid van projectresultaten’ en plannen voor verspreiding en implementatie van de projectresultaten. Maar wat verwachten ze dan eigenlijk en hoe pak je dat aan?

In het themawebinar van 9 september 2021 licht GGG-implementatiespecialist Jasmijn Timp dit toe, delen een externe implementatiedeskundige en GGG-projectleiders hun ervaringen en geven zij tips&tricks met betrekking tot implementatie van hun projectresultaten. U krijgt antwoord op vragen als: Welke stakeholders betrek ik wanneer bij mijn project? Hoe verhoog ik het draagvlak onder zorgverleners/patiënten? Wie is verantwoordelijk voor implementatie? Waar vind ik de juiste expertise? Wat kan ik doen om mensen te motiveren om vastgeroeste werkwijzen te veranderen?
Maar stelt u ook vooral vooraf en/óf tijdens het webinar uw vragen zodat deze live kunnen worden beantwoord en bediscussieerd!

Programma

16.30 uurWelkom door prof. dr. Bert Leufkens, voorzitter GGG-raad
16.40 uurInteractief gesprek, afgewisseld met toelichting, tips en aandachtspunten
 Aan tafel:
 Dr. Jasmijn Timp, ZonMw - Geneesmiddelen
 Dr. Jozé Braspenning, Radboudumc
 Prof. dr. Marcel Bouvy, Universiteit Utrecht
 Dr. Banne Németh, LUMC
17.55 uurAfsluiting door Bert Leufkens
18.00 uurEinde themawebinar

Meld u aan voor het themawebinar

Contact met het team voor specifieke vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Implementatie Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Team Implementatie Ronde

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website