Steeds meer patiënten ervaren de positieve effecten van cannabis bij verschillende aandoeningen, waardoor de vraag naar medicinale cannabis stijgt. Het wetenschappelijke bewijs voor de werking van medicinale cannabis is echter nog beperkt. Dit zorgt ervoor dat artsen terughoudend zijn in het voorschrijven ervan en dat zorgverzekeraars in Nederland het niet vergoeden. Meer wetenschappelijk onderzoek is dus nodig. Het ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven onderzoek te financieren met als doel dat er meer kennis komt over de effectiviteit van medicinale cannabis bij kinderen met therapieresistente epilepsie.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor het totale project is maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Een gedeelte van dit budget dient te worden ingezet voor de kosten van het vervaardigen van het gestandaardiseerde onderzoeksproduct conform de daarvoor geldende (kwaliteits)normen. Hiervoor dient een gespecificeerde offerte van een daartoe bevoegde partij te worden bijgevoegd bij de begroting.

Onderzoeksproduct

Het te onderzoeken product wordt vervaardigd op basis van de grondstof die geleverd wordt door het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Dit betreft gedroogde bloemen (flos, al dan niet in gegranuleerde vorm) zoals op recept beschikbaar in de apotheek of een representatief extract daarvan. Deze grondstof is in verschillende variëteiten beschikbaar met bekende hoeveelheden van de werkzame stoffen THC en CBD. De volgende eisen zijn van toepassing:

  • De levering van de grondstof(fen) en de daarmee gepaard gaande kosten stemt u tijdig nader af met het BMC via info@cannabisbureau.nl. De uitkomsten van deze afstemming staan reeds vermeld in uw subsidieaanvraag.
  • De bereiding van het te onderzoeken product wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde in Nederland gevestigde partij.
  • Om onderzoek met cannabis te kunnen uitvoeren beschikt u over een opiumontheffing. Nadere informatie over de aanvraag van een opiumontheffing kunt u vinden op de website van het BMC (https://www.cannabisbureau.nl/opiumontheffing).

Deze subsidieoproep is geopend per 22 maart 2022.

Ga naar de subsidieoproep

Informatie subsidieronde Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie

Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag

In een eerdere bijeenkomst lichtte prof. dr. Manuela Joore, commissielid GGG, de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag toe. (ca. 21 min.)

Geneesmiddelenbeoordeling door Zorginstituut Nederland

filmpje ZIN
Geneesmiddelenbeoordeling door Zorginstituut Nederland

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programmamanager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

Contact met het team voor specifieke vragen

Het team Medicinale Cannabis bestaat uit:

  • Candido da Silva, programmamanager
  • Pearl Cheng, programmasecretaris
  • Farcia Wazied, clusterassistent

 

 

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de subsidieronde Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail:geneesmiddelen@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website