Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen wil met de STIP Ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) Proeftuinen Therapietrouw de inzet van therapietrouwinterventies in de praktijk op lokaal niveau ondersteunen. Deze tweede ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn in de klinische praktijk.

In deze STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 willen we maximaal 4 proeftuinen honoreren, gericht op een bewezen effectieve interventie op het verbeteren van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. Een van de eisen om in deze ronde voor subsidie in aanmerking te komen, betreft de te kiezen interventie. Proeftuinen die voor honorering in aanmerking willen komen, dienen een (of meerdere) van onderstaande interventies te kiezen om in te zetten in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk. De aanvrager heeft vrije keuze wat betreft doelgroep, implementatiestrategie, samenwerkingsverband en context.

Wij wensen u veel succes met uw aanvraag.

Het STIP-team Goed Gebruik Geneesmiddelen

Begeleiding en voorwaarden proeftuinen

Gedurende het project worden de proeftuinen intensief begeleid door het Make-It consortium (hierna consortium). Dit is een samenwerkingsverband van experts op het gebied van therapietrouw, gedragsverandering en implementatie. Het consortium begeleidt aanvragers vanaf de projectidee-fase tot aan de afronding van het project. Daarnaast ontwikkelt het consortium het instrumentarium, evalueert samen met de projectleiders de proeftuinen en ondersteunt het verder verspreiden van de opgedane kennis. Vertrekpunt zijn de interventies die reeds gehonoreerd zijn in Proeftuinen Therapietrouw Ronde 1. Proeftuinen die in deze tweede subsidieronde voor honorering in aanmerking willen komen, dienen een (of meerdere) van onderstaande interventies te kiezen om in te zetten in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk.

Bekijk de 4 projecten uit Ronde 1 met de te kiezen interventies:

'Er zijn verschillende redenen waarom een patiënt stopt met een medicijn. Door patiënten te bellen en daarover te spreken, kun je achterhalen wat er precies speelt.'

> Almere: Aanbieden van Kijksluiter (video-animatie van bijsluiter) en telefonische startbegeleiding (nabellen) bij ontslag uit het ziekenhuis

> Bekijk het project Therapietrouwbevordering bij cardiovasculaire patiënten door stadsbrede implementatie van transmurale Telefonische Start Begeleiding

> Lees het interview met Rik Ensink

'Mensen komen elke 3 maanden pillen halen en staan dat 5 minuten aan de balie.'

> Amersfoort: Jaargesprek met patiënten dat wordt voorbereid door zowel de patiënt als de apothekersassistent om problemen met medicatiegebruik te achterhalen en samen hiervoor oplossingen te vinden

> Bekijk het project Jaargesprek voor gebruikers van de herhaalservice

> Lees het interview met Mark Slager

'Door met alle betrokken zorgverleners te bekijken wat een specifieke patiënt nodig heeft, kun je ervoor zorgen dat de patiënt zich goed ondersteund voelt.'

> Amsterdam: Wekelijks opsporen van ontrouwe patiënten op basis van aflevergegevens, triage van therapieontrouw door de apotheker, het coördineren van een vervolgactie richting de patiënt en het uitvoeren van de vervolgactie

> Bekijk het project De Ondersteunende Keten: samenwerken aan therapietrouw

> Lees het interview met Marieke Maier

'De gebruiksinstructie 's morgens 1 tablet, 's middags 1 tablet en 's avonds 1 tablet werkt beter.'

> Utrecht: Begrijpelijke etiketteksten voor de verpakking en het inzetten van de zogenaamde terugvraagmethode bij 1e uitgifte van medicatie in de apotheek

> Bekijk het project Bevorderen van therapietrouw in Kanaleneiland: implementatie van begrijpelijke gebruiksinstructies en terugvraagmethode bij de eerste uitgifte van geneesmiddelen

> Lees het interview met Monica Mestre

De keuze van de doelgroep, implementatiestrategie, het samenwerkingsverband en de context kan vrij gekozen worden door de aanvrager.

Let op: vóórdat u het projectidee gaat schrijven, dient u de te kiezen interventie(s) af te stemmen met het consortium. Het consortium zal samen met u bekijken welke van bovengenoemde therapietrouw interventies het beste bij uw proeftuin past.

Bekijk de website van het Make-It Consortium

U kunt contact opnemen met het Make-It consortium via make-it@nivel.nl

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 8 september 2021 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht van 16.30 – 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2. De bijeenkomst is bedoeld voor eerstelijns zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen en (thuis)zorgorganisaties die bewezen therapietrouw interventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren in een proeftuinsetting. Als u een proeftuinproject wilt indienen, raden wij u sterk aan deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst.
Het programma bestaat uit: het geven van achtergrondinformatie over de vereisten voor deze subsidieronde, het proces en de inhoudelijke criteria voor de proeftuinen. Daarnaast is er ruimte om in kleine groepen de invulling van een potentiële proeftuin te bespreken met experts van het Make It-consortium en projectleiders van de 4 proeftuinen uit de eerste subsidieronde. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 26 augustus 2021.

Aanmeldformulier

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 - 17.00 uurInloop en ontvangst
17.00 - 18.00 uurPresentaties over proces,
 doelstelling en inhoud van de ronde,
voorwaarden aan proeftuinen en projectgroep en
uitwisseling van projectideeën voor de proeftuinen.
18.00 - 18.45 uurNetwerk workshop*
18.45 - 19.00 uurNetwerkborrel

*Potentiële aanvragers kunnen in kleine groepen over hun plannen sparren met experts en andere geïnteresseerden.

Tijdpad subsidieoproep

Deadline projectidee20 oktober 2021 om 14.00 uur
Bekendmaking besluit uitwerking projectidee18 januari 2022
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag15 maart 2022
Ontvangst commentaar referenten20 april 2022
Indienen wederhoor28 april 2022
Interview met commissie7 juni 2022
Bekendmaking toekenning subsidieeind juni 2022
Uiterlijke startdatumz.s.m. maar uiterlijk eind 2022

Veelgestelde vragen

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

Wat verstaat ZonMw onder participatie en hoe wordt dit beoordeeld? Jolanda Huizer, programmamanager Participatie ZonMw licht dit toe en geeft een aantal handige tips.

Kijk terug: GGG-Themawebinar: 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?!'

Onderzoek doen we omdat we de gezondheid(szorg) voor patiënten willen verbeteren. Maar hoe zorg je ervoor dat een onderzoeksproject écht impact heeft en de zorg voor patiënten verbetert? Dat de resultaten worden benut in de klinische praktijk en dat ze niét op de plank blijven liggen? Publicatie van resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift is daarvoor vaak niet voldoende. ZonMw vraagt subsidieaanvragers naar ‘de implementeerbaarheid van projectresultaten’ en plannen voor verspreiding en implementatie van de projectresultaten. Maar wat wordt dan eigenlijk verwacht en hoe pak je dat aan?
 
In het themawebinar (1½ uur) worden ervaringen gedeeld en tips&tricks gegeven door:

  • Dr. Jasmijn Timp, GGG-implementatiespecialist ZonMw/GGG
  • Dr. Jozé Braspenning, deskundige implementatiestrategieën, Radboudumc
  • Prof. dr. Marcel Bouvy, GGG-projectleider, Universiteit Utrecht
  • Dr. Banne Németh, GGG-projectleider, LUMC

Kijk het GGG-themawebinar terug

Contact met het team voor specifieke vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bijeenkomst nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden STIP Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Team STIP

Links: Inge Daemen, senior programmamanager, rechts: Peggy van den Biggelaar, programmasecretaris. Het team wordt ondersteund door Abida el Haddioui.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website