Personen met verward gedrag, het is een actueel maatschappelijk probleem. Zoals bij de meeste mensen bekend, bel je 112 als acute hulp nodig is. Maar waar kunnen hulpverleners en burgers terecht met niet-acute vragen en meldingen over mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of waar zorgen over zijn?

Dat kan in veel regio’s bij een meldpunt niet-acute zorg. ZonMw heeft subsidies verstrekt voor het inrichten of versterken van deze meldpunten. GGD GHOR Nederland heeft daarnaast een ZonMw-subsidie ontvangen om de regionale meldpunten niet-acute zorg te adviseren en te ondersteunen.

Het inrichten van een nieuw regionaal meldpunt niet-acute zorg is best ingewikkeld. Daarom brengen projectleider Trudi Peters en projectmedewerker Sylvia Commandeur van GGD GHOR Nederland meldpunten met elkaar in contact.

Lees het interview met Trudi Peters en Sylvia Commandeur

GGD Flevoland heeft haar meldpunt OGGz uitgebreid voor meldingen niet-acute zorg gericht op personen met verward gedrag. ‘Dankzij goede samenwerking met partners is het aantal E33 meldingen sinds 2018 voor het eerst licht gedaald.’

Lees het interview met Kim Franx en Ria Hilberink

Projectleider Léon Sonnenschein werkt nauw samen met GGD GHOR Nederland en alle regionale meldpunten op het gebied van gegevensdeling en privacy. ‘Juist hier is zorgvuldigheid extra belangrijk.’

Lees het interview met Léon Sonnenschein
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website