GGD Flevoland heeft dankzij subsidie van ZonMw haar meldpunt OGGz kunnen uitbreiden voor meldingen niet-acute zorg gericht op personen met verward gedrag. Dankzij goede samenwerking met partners is het aantal E33 meldingen sinds 2018 voor het eerst licht gedaald. Benieuwd naar hun aanpak? Beleidsmedewerker Kim Franx en zorgcoördinator Ria Hilberink vertellen er meer over.

Kim Franx is nu 3 jaar als beleidsmedewerker werkzaam bij GGD Flevoland. “Het geeft me een goed gevoel dat ik invloed kan uitoefenen op de manieren waarop we de meest kwetsbaren in deze regio proberen te helpen. Iedereen heeft namelijk recht om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in onze maatschappij.”

Ze werkt nauw samen met Ria Hilberink, zorgcoördinator. “Ik vind het erg inspirerend om mensen uit een andere leefwereld te ontmoeten. Iedereen wil iets van zijn leven maken. Maar soms is iemand het zat, of is de omgeving hem/haar zat. Dan is het mijn taak om die persoon naar zorg toe te leiden. Ik ga op huisbezoek, maak een plan van aanpak en hou vinger aan de pols. Wanneer een bepaalde route niet goed loopt of er een aanpassing nodig is in het proces, roep ik de beleidsmedewerker erbij.”

“We werken met jongeren die door allerlei omstandigheden hun bed niet meer uit komen tot mensen met forse psychiatrische problematiek die via een (crisis)maatregel opgenomen worden bij de ggz.” Ria Hilberink

Uitbreiding Regionaal Meldpunt OGGz

Beleidsmedewerker Kim Franx en zorgcoordinator Ria Hilberink

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Hoe is het meldpunt niet-acute zorg personen verward gedrag ontstaan? “We hadden al een meldpunt OGGz voor zorgwekkende zorgmijders,” vertelt Kim. “Daar kwamen in toenemende mate meldingen binnen over mensen die in de war waren. Zij hoorden niet thuis bij politie, ggz of in het ziekenhuis. Waar moesten zij dan heen? We hebben toen de handen ineengeslagen en samen met de belangrijkste ketenpartners een plan van aanpak gemaakt.”

Melding doen

Ria: “We spraken met de politie af dat zij de E33-meldingen over mensen met verward gedrag voortaan direct via het registratiesysteem van de politie aan ons meldpunt doorzetten. Daardoor kregen we veel extra meldingen binnen.” “Het is ook logisch dat mensen eerst de politie bellen als iemand verward gedrag vertoont,” vult Kim aan. “Zij veroorzaken vaak overlast. Buren bellen dan de politie, soms de gemeente. Maar iedereen kan ook direct ons meldpunt bellen. In 2018 hebben we 662 meldingen en 385 adviesvragen behandeld.”

Financiering

“Er was geld nodig om al die extra meldingen op te pakken.”, vertelt Kim. “Dankzij subsidie van ZonMw konden wij ons meldpunt daadwerkelijk uitbreiden voor mensen met verward gedrag. Omdat onze aanpak bewezen effectief is, stelt centrumgemeente Almere inmiddels structureel extra geld beschikbaar. Zo is het meldpunt een vast onderdeel geworden van de aanpak van mensen met verward gedrag in Flevoland.”

Opvolging meldingen

Iedere werkdag toetst een zorgcoördinator alle binnengekomen meldingen op urgentie. Urgente meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt. Indien nodig vindt er dezelfde dag nog een huisbezoek plaats. Bijvoorbeeld als de persoon zoveel overlast veroorzaakt, dat de veiligheid van de persoon zelf of de omgeving in gevaar is. “Maar de meeste meldingen gaan over mensen waar het al geruime tijd niet goed mee gaat, het is ook immers een meldpunt voor niet-acute meldingen.”, aldus Kim.

Ria gaat altijd samen met een collega op huisbezoek. “We werken in duo’s, elk duo heeft z’n eigen wijk. We doen een uitgebreide analyse. Over wie gaat de melding, is hij/zij al bekend, wat is de problematiek, en heel belangrijk: wat is iemands eigen wens? We doen alles in overleg, ook als we bijvoorbeeld zorg willen regelen. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld door gebrek aan motivatie bij de cliënt. Dan beslis je uiteindelijk samen om het bemoeizorgtraject te sluiten. Ook dat kan soms juist een tactiek zijn, dat mensen eerst heel diep in de put moeten zitten voordat ze hulp accepteren.”

Bemoeizorgketen maakt verbeterslag

GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben in 2019 een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag. Zij hebben ruim 1.000 politiemeldingen geanalyseerd en de problematiek en zorginzet vóór en na de politiemeldingen in kaart gebracht. Kim: “De bemoeizorgketen heeft van 2016-2018 een verbeterslag gemaakt in de aanpak van mensen met verward gedrag. Het aantal meldingen is in 2018 ten opzichte van 2017 licht gedaald. Het is echt heel gaaf om te zien dat de aanpak in deze regio blijkbaar succesvol is.”

Hoe ze dat doen legt Ria uit. “We zijn in het onderzoek op zoek gegaan naar patronen. We ontdekten bijvoorbeeld dat 7% van de cliënten verantwoordelijk is voor 37% van de meldingen. Dus we focussen ons nog meer op die 7%, de mensen die vaak verward zijn. Hiermee kunnen we een sluitende aanpak op persoonsniveau creëren.”

“Wetenschap verbinden met de praktijk, dat is van meerwaarde! Ik ga weleens mee op huisbezoek, zodat ik beter weet waar het over gaat en hier rekening mee kan houden bij het opstellen van een werkwijze. De wereld achter zo’n voordeur ziet er dan toch anders uit dan je vanachter het bureau had voorgesteld.” Kim Franx

Succesvolle aanpak

Kim en Ria vinden hun meldpunt een voorbeeld voor anderen. De succesfactoren? “Wij hebben 11 zorgcoördinatoren zoals Ria die de meldingen opvolgen. We pakkende regie, monitoren alles en sluiten pas een dossier als we iemand aan de juiste zorg hebben geholpen. We zijn vooral goed in de opvolging van niet-acute meldingen. We hebben daarom bewust gekozen om niet 24/7 aan te sluiten bij het Integraal Crisisteam. Wel zijn we elke ochtend aanwezig bij hun overleg om mee te denken en eventueel zaken over te nemen.”

Ria vult aan: “We zijn onafhankelijk en kijken wie we het beste kunnen inzetten. Met alle bemoeizorgpartijen hebben we elke 2 weken overleg.” “We werken ook in een overzichtelijke regio van 6 gemeenten,”, reageert Kim. “Dat maakt dat we goede afspraken kunnen maken en snel dingen voor elkaar krijgen.”

“Als iets niet werkt, kijken we waar het mis gaat en verbeteren dit. Heldere communicatie over wat er van iedereen wordt verwacht is hierin essentieel.” Ria Hilberink

Als laatste nog een tip van Kim voor andere meldpunten. “Haal Haalmedische expertise op gebied van psychiatrie in huis. Wij hebben 1 dag per week een psychiater op de afdeling. Ze helpt onder andere bij het stellen van waarschijnlijkheidsdiagnoses, gaat soms mee op huisbezoek, geeft advies bij meldingen, is betrokken bij casuïstiekbesprekingen en organiseert scholing. Dat is echt van meerwaarde. Het is een investering, maar die betaalt zich zeker terug.”

Toekomst

Het is Kims en Ria’s wens om zo door te gaan. “Dat we alles goed organiseren, onszelf blijven verbeteren en de E33-meldingen stabiel blijven of zelfs afnemen. Niemand mag tussen wal en schip raken. Daar zetten we met ons team ons iedere dag heel hard voor in.”

Lees meer

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website