De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is nu een half jaar live. Tijd om eens stil te staan en terug te kijken op de eerste periode. We vragen Lea Bouwmeester als voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie hoe haar kijk is op de regeling.

De SET is een regeling bedoeld voor het duurzaam opschalen en borgen van e-health toepassingen die ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Iets wat Lea erg aanspreekt: "Wat je ziet is dat er veel geld, tijd, likeability en energie is voor de ontwikkeling van nieuwe technische dingen. Maar als het dan eenmaal werkt en men wil de volgende stap zetten, dan wijst iedereen een beetje naar elkaar van wat moeten we nu doen? Dus ik dacht 'yes, daar is deze regeling voor', je hebt al bewezen dat het kan, je wil groter, maar hoe doe je dat dan?".

Mensgericht en een beetje vriendelijk

Wat haar persoonlijk drijft is om mensen die van nature niet de sterkste stem hebben toch een stem te geven: "Als je patiënt of cliënt wordt, dan zie je dat je kostbaarste bezit - je gezondheid - in het geding komt en dan ben je ineens afhankelijk van het hele systeem. Je moet naar de dokter wanneer hij of zij daar tijd voor heeft, je moet op controle wanneer de ander vindt dat dat nodig is". Technologie is volgens haar een oplossing. Doordat mensen in staat worden gesteld om bijvoorbeeld 24/7 over hun eigen informatie te beschikken, even iets na kunnen lezen of zelf bepaalde waardes kunnen meten, geven we patiënten en cliënten een stem. Mits er ook wordt geïnvesteerd in de benodigde digitale vaardigheden. Naast dit primaire voordeel is technologie ook een oplossing voor een heel ander probleem. Lea benoemt dat de zorg steeds duurder wordt en daardoor bijna onbetaalbaar is. Door de juiste inzet van technologie kan het op termijn in de zorg kostenverlagend werken en helpen bij het personeelstekort. Als het aan Lea ligt kunnen we niet meer om technologie heen: "In dit geval is technologie primair om mensen meer stem te geven over hun eigen gewenste kwaliteit van leven en zorg. Daarmee verhoog je de kwaliteit, verlaag je de kosten en is het ook nog eens een oplossing voor het personeelstekort. Eigenlijk een soort win-win-win. Mits je het goed doet natuurlijk". En als we technologie inzetten, dan ziet ze het graag mensgericht en een beetje vriendelijk.

Samenwerking

Sinds de SET in maart 2019 is geopend hebben vijf samenwerkingsverbanden financiering ontvangen. Om een SET aanvraag te kunnen doen is het vereist dat een zorgaanbieder en zorginkoper samenwerken en zich committeren voor de lange termijn. Volgens Lea is het vinden van financiering niet de grootste uitdaging in dit speelveld, maar juist het vinden van samenwerkingspartners en de kennis om op te schalen. De grootste uitdaging is volgens haar tevens de grootste kracht: "je moet met een aantal financiers hebben gesproken, je moet al een kleine coalitie of een ecosysteem hebben gebouwd van mensen die ook op lange termijn zeggen 'hier geloof ik in', dat is de absolute kracht".

Daarnaast wordt er binnen de regeling ook een ondersteuningsprogramma geboden door VitaValley, genaamd SET-up. Dit zijn mensen die met je meedenken en je waar nodig handvatten kunnen bieden in het opschalen. Een illusie die Lea graag de wereld uitgeholpen wil hebben is dat wanneer het nu niet zo gaat als gepland, men de subsidie in moet leveren. Dat is zeker niet het geval, belangrijk is om dan tijdig aan de bel te trekken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zij denken graag mee in zo'n situatie. Het feit dat er zo veel ruimte is voor ondersteuning is voor Lea eigenlijk een extra motivatie geweest om zich te committeren aan de SET. Een andere mindset in het veld. "Het is ingewikkeld, het is een trektocht, maar het kàn wel. En als dingen niet gaan zoals je had verwacht of gehoopt, dan is er nog steeds ondersteuning. En dat is als je terugkijkt van 10 jaar geleden naar nu echt anders. Dus dat is gewoon goed, en leuk".

Het systeem omdraaien

De ambitie met de SET is om meer mensen thuis te laten wonen door middel van e-health toepassingen. De technologie is in dit geval niet het doel, maar een middel. Zo kijkt ook Lea er tegenaan. De interactie moet volgens haar veranderen. Minder naar zorgorganisaties en meer naar thuis of de plek waar iemand graag wil zijn. Ondersteuning en een antwoord op je vraag krijgen op het moment dat jij het nodig hebt zonder dat je onnodig ergens heen moet gaan, "we gaan niet meer de mensen naar de organisatie verplaatsen, maar de organisatie verplaatst zich naar jou door middel van technologie".

De komende tijd

Waar al vijf mooie projecten binnen de SET zijn gehonoreerd, is de verwachting dat nog vele aanvragen zullen volgen. Op de vraag wat Lea hoopt te bereiken met SET antwoordt ze als volgt: "Ik hoop dat het helemaal gaat gonzen in zorgland van 'oh er is een regeling, er is niet alleen geld maar ze bieden ook ondersteuning en begeleiding en mensen die meekijken' en dat er een sfeer ontstaat van 'hé wacht, het kan wel'. Er is geen excuus meer om niks te doen. Er is geld én er is ondersteuning". Volgens Lea moet er een nieuwe mindset ontstaan. Organisaties moeten zich niet tegen laten houden door financiering, ze moeten eerst goed nadenken over hun plan en wat ze eigenlijk willen, zodra ze dat hebben gedaan komt de financiering vaak ook wel goed. Zeker bij de SET. Of ze zelf nog een bepaald soort project graag terug ziet komen antwoordt ze enthousiast: "Ik zou het heel mooi vinden als iemand iets ontwikkelt en opschaalt in de preventieve sfeer, iets wat ondersteuning kan bieden bij gezond leven. We zitten nu in een fase waarbij we ons realiseren dat er iets moet gebeuren: laten we voorkomen dat men naar het ziekenhuis moet. Verplaatsen van zorg naar de plek waar je wil zijn. En dat is geweldig, maar ik ben ongeduldig en wil meer. Laten we überhaupt voorkomen en verminderen dat men ziek wordt, van leefstijl gerelateerde ziektes bedoel ik dan".

Lea Bouwmeester

Naast voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie van SET heeft Lea Bouwmeester nog verschillende andere functies. Vanuit haar hoofdfunctie is ze werkzaam voor haar eigen onderneming: Lea Bouwmeester advies. Als zelfstandige werkt ze voor verschillende opdrachtgevers aan o.a. inclusie, (e)health, sociale innovataie en participatie. Daarnaast heeft ze ook nog verschillende nevenfuncties: voorzitter redactieraad ICT & Health, voorzitter congres NCVGZ, Raad van Advies bij CAK en lid strategische adviesraad TNO.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De regeling heeft als doel het stimuleren van het op grote schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen. De regeling richt zich op mensen met een chronische ziekte of een beperking (of een groot risico daarop), die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. Op de SET-ZonMw programmapagina vindt u meer informatie over de regeling en veelgestelde vragen.

Overweegt u om een aanvraag in te dienen? Op de website van RVO.nl kunt u een quickscan invullen waar u vrijblijvend uw plan of projectidee kunt voorleggen aan een van de RVO adviseurs.

Bent u benieuwd welke projecten bij de laatste toekenningsronde gehonoreerd zijn? U leest het in dit nieuwsbericht.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis is een samenwerking tussen RVO en ZonMw in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Interview met: Lea Bouwmeester
Tekst: Danique van der Gaauw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website