Eerste concrete opbrengst

In Nederland komen er jaarlijks 3.300 mensen met een been- en 100 mensen met een armamputatie bij. Naar schatting missen een kleine 7.000 mensen (een deel van) een arm en 15.000 mensen (een deel van) een been. Velen van hen gebruiken een prothese. In de ProtheseAcademie, een Academische Werkplaats gefinancierd door ZonMw, werken partijen uit heel Nederland samen met deze patiënten aan het verbeteren van de kennis over het (thuis)gebruik van arm- en beenprothesen.
Een van de eerste concrete opbrengsten vanuit deze Academische Werkplaats wordt een vraag- en antwoordbank. ‘Deze nieuwe vraag- en antwoordbank biedt een plek voor gebruikers van een prothese, waar ze met vragen en voor antwoorden terecht kunnen. En patiënten hebben soms zelf ook ideeën voor verbetering’, vertelt van der Sluis.

Prof. Corry van der Sluis

Revalidatiearts en onderzoeker aan het UMCG Centrum voor Revalidatie op het gebied van amputatie, prothesiologie, hand- en polsproblematiek.

Kennishiaten opsporen

Daarnaast worden er op bijeenkomsten met diverse partners in het land kennishiaten naar boven gehaald en geprioriteerd. Aan welke kennis ontbreekt het nog in de praktijk, welke vragen leven er bij gebruikers en bij andere spelers? Waar is meer onderzoek nodig? Op die manier wordt de doelmatigheid van de prothesezorg verbeterd.

‘We waren bijvoorbeeld onlangs als ProtheseAcademie aanwezig bij een familiedag van KorterMaarKrachtig, de organisatie voor mensen met een amputatie. Daar haalden we al heel veel informatie en vragen op. Zo hebben bijvoorbeeld mensen met een bovenbeenkoker vaak last van de harde rand. Zo’n klacht zou een heel mooi project voor studenten kunnen zijn. Wat voor andere materialen kunnen er voor die rand gebruikt worden?’ zegt van der Sluis.

‘Bij elk onderzoeksproject wordt het gebruikerspanel van de ProtheseAcademie ingeschakeld. We vragen dan aan dit gebruikerspanel om het uit te proberen of om mensen hiertoe uit te nodigen,’ aldus van der Sluis.

Verbinding versterken

Volgens Albert Velthuis, bestuurder bij KorterMaarKrachtig en zelf gebruiker van een armprothese, is het versterken van de verbinding tussen ontwerpers, fabrikanten en zorgverleners ‘ten gunste van de gebruikers’ dé grote winst van de ProtheseAcademie.
Velthuis is nauw betrokken bij de ProtheseAcademie en geeft aan: ‘Ook kennisdeling tussen de gebruikers onderling is van grote waarde. Zodra je mensen met een prothese bij elkaar zet, gaan ze ervaringen delen. Hoe gaat het in jouw ziekenhuis? Hoe heb je dat geregeld? Hoe krijg je dat gefinancierd?’.

Van dit soort onderlinge vragen kunnen de fabrikanten, specialisten en verzekeraars ook weer veel opsteken. Deze Academische Werkplaats en de onderlinge samenwerking dwingt alle partijen volgens mij echt om over eigen grenzen heen te stappen en het belang van de gebruikers voorop te stellen,’ aldus Velthuis.

Van der Sluis beaamt dit en voegt nog toe, dat de ProtheseAcademie ook onderwijsinstellingen de kans biedt om samen te werken. ‘Er waren wel wat lijntjes, maar te vaak zat iedereen op zijn eigen eiland. De lijnen zijn nu veel korter en de directe, geformaliseerde verbinding met de gebruikers wordt als heel waardevol ervaren.’

Albert Velthuis

Bestuurslid van KorterMaarKrachtig, de organisatie voor mensen met een amputatie en actief in het gebruikerspanel van de ProtheseAcademie.

Praktijkproject van start

‘Een van de eerste praktijkprojecten die wordt opgepakt, gaat over comfortverbetering en verduurzaming van protheses’, vertelt Verena Schuurmans, coördinator van de ProtheseAcademie. ‘Kleine aanpassingen aan het hulpmiddel kunnen de kwaliteit van leven al verbeteren’.
Schuurmans merkt ook hoe enthousiast vanuit het veld gereageerd wordt op deze werkplaats. ‘De belangstelling van alle verschillende partijen is erg groot. Iedereen wil meedoen.’

Verena Schuurmans

Projectcoördinator ProtheseAcademie en bewegingswetenschapper.
 


Het ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelen thuis (GGH) stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Academische werkplaatsen en fellowships bevorderen een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur.

Academische werkplaatsen
In de academische werkplaats gaan verschillende partijen samenwerken om maatschappelijk relevante onderzoeksvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te prioriteren, te onderzoeken en de daarbij ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats zorgt voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

Fellowships
De Fellowship subsidie biedt zeer getalenteerde kandidaten de mogelijkheid om de uitwisseling van vragen uit de praktijk en het toepassen van academische kennis in de thuispraktijk te versterken. Hierbij krijgen zij toegang tot de expertise, het netwerk, relevante academische werkplaatsen en instellingen van het hulpmiddelenzorg-veld en nemen zij deel aan onderwijs. Een fellow is ambassadeur binnen het veld van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie, draagt bij aan netwerkvorming en aan het versterken van de kennis- en onderzoeksinfrastructuur binnen dit werk- en onderzoeksveld, met als doel om  aan het einde van het programma een echte expert in dit veld te zijn.

Publicatiedatum: 8 februari 2023

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website