Mensen die in een kwetsbare situatie zitten, worden vaak niet begrepen of geaccepteerd door mensen die een dergelijke situatie niet kennen. Zo kan er in een wijk weerstand zijn tegen een dak- en thuislozenopvang. Maar ook mensen met wie het inmiddels beter gaat, kampen vaak met onbegrip en stigmatisering rondom hun situatie.

Het stigma rondom dakloosheid is hardnekkig. Dus wordt er van alles ingezet om dat te bestrijden: Zoals Een soepkar in Arnhem en een voetbaltraining in Rotterdam. Al deze zaken werken vooral goed met een flinke dosis creativiteit, empathie én hulp van de doelgroep.

Meedoen, erkenning en aandacht

Sinds mei 2021 wordt in samenwerking met Excelsior4ALL wekelijks een voetbaltraining georganiseerd. Doel is om de sociale activatie van de deelnemers te vergroten en ook de sociale cohesie met de wijk te verbeteren.

Voetballend op weg naar herstel

Het is géén hulpverlening. Nee, de focus ligt bij het TINO Traject niet op de problemen, maar juist op de kwaliteiten die jongeren dánkzij hun verleden hebben ontwikkeld. De klimwand helpt daarbij.

De problemen in mijn rugzak bieden me ook kansen

Bewustwordingssessies brengen wijkbewoners en hun voormalig dakloze nieuwe buren dichter bij elkaar. Niet alleen de vooroordelen van de buurt, maar het zelfstigma van de nieuwe bewoner staat verbinding vaak in de weg. Project Zachte landing in de wijk ging ermee aan de slag.

Een fijne buurt kan echt het verschil maken

Meestal gaat het over problemen, over het leven op straat, het leven zonder papieren. Maar deze keer vertellen bezoekers van De Pauluskerk in Rotterdam over hun dromen. De droom van kleermaker Abu kwam door het project Present zelfs een stapje dichterbij.

De droom van kleermaker Abu

Dan sta je daar met een plastic tasje buiten de gevangenis. Wat nu? De kloof tussen binnen en buiten is groot. De LOBBY onderzoekt met jongeren in Rotterdam hoe die kloof te dichten. Hoe valt te voorkomen dat zij op straat belanden?

‘Deze jongens willen alles snel-snel regelen’

Of het nu een praatje bij de soepkar in Arnhem is, een kerstbal met een wens of een buddy voor een jongere zonder thuis of dak boven zijn hoofd. Stuk voor stuk zijn de activiteiten van Straatzaken in de Wijk bedoeld om verder te kijken. Voorbij vooroordelen en stigma.

Het stigma voorbij

Voorkomen dat mensen dakloos worden, dat is het plan van een sociaal ondernemer en een vastgoedman uit Dordrecht. Ervaringsmaatjes helpen daarbij actief mee in het project ‘Huisvestigingsprototype Dordrecht’

Herstel begint met een dak boven je hoofd

Meedoen in de wijk? Het is voor mensen die dakloos zijn geweest allesbehalve eenvoudig. In de wijk Gageldonk in Breda bouwt een ervaringswerker bruggen en maakt ongemak bespreekbaar.

Bruggen bouwen in Bredase wijk Gageldonk

Een dj die staat te schilderen, een decorbouwer die een behangetje plakt. In de keuken zorgt Romulus, huismeester en een van de vaste bezoekers, voor de kaassoufflés. De make-over van inloophuis De Princehof aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam is bijna een feit.

Metamorfose inloophuis De Princehof

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website