Enkele studies die zijn gefinancierd vanuit Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ), Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (30K&D) of Leading the Change (LtC) hebben een inclusieversneller gekregen. Zij hebben door problemen met de patiëntinclusie een vertraging van minimaal  6 maanden opgelopen. Het doel van deze extra financiële impuls is het stimuleren van acties die de inclusiesnelheid verhogen, zodat resultaten van de studie eerder beschikbaar komen.
De inclusieversneller is in nauwe samenwerking tussen ZonMw en het programma ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik) ontwikkeld. Onderzoekers konden op uitnodiging aanspraak maken op deze subsidie.

In deze interviewreeks vertellen projectleiders van een aantal van deze studies welk effect de inclusieversneller heeft op hun onderzoek.

Soms lukt het niet om binnen de tijd voldoende patiënten te includeren voor een onderzoek. Met de inclusieversneller gaat het beter. Dat blijkt uit de APOLLO-studie naar de plaatsing van kophalsprotheses bij patiënten met een gebroken heup.

Lees het interview met Rudolf Poolman

De inclusieversneller helpt onderzoekers om de patiëntinclusie bij hun zorgevaluatie te versnellen en te verbeteren. Nienke de Vries is projectleider van een studie naar de kosteneffectiviteit van parkinson-verpleegkundigen. ‘Voor ons was het een uitkomst.’

Lees het interview met Nienke de Vries
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website