In deze interviewreeks leest u over initiatieven en projecten waarmee ZonMw bijdraagt aan deze belangrijke ontwikkeling.

Hoe kan aandacht voor ‘Samen beslissen’-competenties geïntegreerd worden in de huisartsenopleiding en op de werkplek? Lees over de inzichten die zijn verwerkt in een landelijke leerlijn, voor aios én huisartsenopleiders.

Samen beslissen in de huisartsenpraktijk

Hoe zorg je dat alle zorgprofessionals op de hoogte zijn van de diverse behandelmogelijkheden en hetzelfde verhaal vertellen? Zorgprofessionals en patiënten ontwikkelden daarvoor samen één keuzetabel.

Multidisciplinaire keuzetabel knieartrose ondersteunt samen beslissen

De interactieve website U-Prevent berekent voor ieder individu hoeveel ziektevrije levenswinst (combinaties van) medicijnen opleveren bij hart- en vaatziekten. Jannick Dorresteijn vertelt over de implementatie van deze keuzehulp voor in de spreekkamer.

U-Prevent: hulpmiddel voor gedeelde besluitvorming bij hart- en vaatziekten

Hoe zorg je dat een behandeling tegen kanker aansluit op de doelen en wensen van de patiënt? Deze minidocumentaire gaat over het komen tot een passend behandelplan.

Bekijk de minidocumentaire

Bij het nemen van belangrijke beslissingen komen zorgverlener en patiënt met diens naasten gezamenlijk tot besluiten die het beste passen bij de wensen en behoeften van de patiënt. Hiervoor is een online model ontwikkeld.

Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve zorg

Niet alle verstandige keuzes in de urologie lenen zich voor een gesprek met de patiënt, vinden urologen. Onderzoeker Lionne Venderbos benoemt belemmeringen en kansen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog.

Verstandige keuzes in de urologie

Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?

Bekijk de tips en tools

Als je nieren niet meer goed werken zijn er 9 verschillende behandelopties. Maar welke kies je? En wie maakt eigenlijk die keuze?

Hoe beslis je samen?

Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten.

Bekijk de resultaten

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg.

Tijdig praten over 'zorg op je oude dag'

Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’

Interview met Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Onderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij gezonde ouderen boven de 70 jaar: 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling'.

‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet'

Relevante publicaties

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten zijn 3 leidraden gepubliceerd voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care.

Handvatten voor samen beslissen bij COVID-19

ZonMw en CZ lieten een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om Samen beslissen in Nederland sneller in te voeren in de praktijk.

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website