In deze interviewreeks leest u over initiatieven en projecten waarmee ZonMw bijdraagt aan deze belangrijke ontwikkeling.

Niet alle verstandige keuzes in de urologie lenen zich voor een gesprek met de patiënt, vinden urologen. Onderzoeker Lionne Venderbos benoemt belemmeringen en kansen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog.

Verstandige keuzes in de urologie

Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?

Bekijk de tips en tools

Als je nieren niet meer goed werken zijn er 9 verschillende behandelopties. Maar welke kies je? En wie maakt eigenlijk die keuze?

Hoe beslis je samen?

Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten.

Bekijk de resultaten

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg.

Tijdig praten over 'zorg op je oude dag'

Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’

Interview met Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Onderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij gezonde ouderen boven de 70 jaar: 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling'.

‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet'

Relevante publicaties

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten zijn 3 leidraden gepubliceerd voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care.

Handvatten voor samen beslissen bij COVID-19

ZonMw en CZ lieten een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om Samen beslissen in Nederland sneller in te voeren in de praktijk.

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website