'Ervaringsdeskundige Hamid el Manssouri is een echte aanwinst voor Zeist Noord', vindt beleidsadviseur Sociaal Domein Marcel van der Vaart van de gemeente Zeist. 'Hij weet de Marokkaanse gemeenschap te bereiken. Hij wint hun vertrouwen en kent de sociale kaart en kan doorverwijzen naar de juiste hulp.'

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Wijk Vollenhoven

Zeist is over het algemeen een dure gemeente, behalve de wijk Vollenhoven. 'Hier staat de grootste flat van heel West-Europa, ook wel bekend als de L-flat. Er wonen veel arme mensen met een diverse culturele achtergrond. Ze hebben weinig sociale contacten, spreken vaak een andere taal en hebben een achterstandspositie. Er is veel doorstroom, ze wonen hier maar kort.'

Fysiek en sociaal gezonde inwoners

Gemeente Zeist voelt zich verantwoordelijk voor haar inwoners. 'Wij willen dat alle wijken in Zeist fysiek en sociaal gezond zijn. We bieden de inwoners huisvesting aan, hulp bij het vinden van een baan of aanvragen van een regeling, of helpen ze met een zorgvraag. De stap naar een maatschappelijk werker is voor inwoners van de wijk Vollenhoven vaak te groot. De meeste inwoners spreken een andere taal, vertrouwen de zorg niet en worden door hun omgeving voor gek verklaard.'

Rol van de gemeente

Door nieuw beleid voor mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) verschuift de ggz zorg van landelijk naar lokaal. 'In Zeist zijn proeftuinen ontwikkeld, ontmoetingsplekken in de wijk voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening. Doordat allerlei betrokken partijen op 1 locatie aanwezig zijn wordt samenwerking gestimuleerd. De gemeente heeft deze proeftuinen financieel gesteund en veel geleerd van de aanpak. Maar heel zwart wit gezien is de ggz niet de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de zorgverzekeraar.'

Toekomst

'De gemeente biedt veel verschillende vormen van cliëntondersteuning aan. Hamid geeft hier als ervaringsdeskundige een mooie invulling aan. Tegenwoordig zijn er veel teams actief in de wijken. Dat moeten we wel goed organiseren, anders wordt het een rommeltje. Daar zie ik wel een grote rol voor de gemeente weggelegd.'

Inzet ervaringsdeskundige bij 1e lijnspraktijk in proeftuin Zeist Noord

Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpaktijk te gaan werken, vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht en projectleider van het project 'Inzet ervaringsdeskundige bij 1e lijnspraktijk in proeftuin Zeist Noord'. 'Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.' Samen met huisarts Ingrid de Voogd maakte het steunpunt GGZ Utrecht een plan voor Hamids inzet. Dat werd uiteindelijk omarmd door de proeftuin Zeist. ZonMw steunt het project financieel.

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website