Huisarts Vanda Primec houdt praktijk in de multiculturele wijk Kanaleneiland in Utrecht. Ze is blij met POH-ggz Mine Özalp-Durmaz. 'Driekwart van mijn cliënten heeft een migrantenachtergrond. Doordat Mine Turks is, kan ze klachten van Turkse vrouwen beter duiden en een verband leggen tussen de klachten en psyche.'

'Mine kan dit ook heel goed uitleggen aan de Turkse vrouwen zelf. Daardoor krijgen zij meer zelfinzicht en begrip. Dat leidt tot betere gesprekken als ze weer bij mij op het spreekuur komen. Een win-win dus.'

Huisarts Vanda Primec
Huisarts Vanda Primec

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Vooral Turkse vrouwen hebben baat bij een behandelaar die de cultuur begrijpt en moedertaal spreekt. Vanda Primec komt uit Slovenië en heeft dat zelf ervaren. 'Ook ik ben in een ander land opgegroeid. Toen in de jaren 90 veel vluchtelingen uit Bosnië naar Nederland kwamen, kon ik hen goed helpen. Ik sprak hun taal. In je eigen taal kan je veel makkelijker uitleggen wat er aan de hand is. In een onbekende taal of met tussenkomst van een tolk mis je bepaalde nuances. Maar ondanks mijn ervaring blijven er in de Turkse cultuur dingen die niet bespreekbaar zijn, daardoor begrijp ik ook lang niet alles.'

Kracht van een ervaringsdeskundige

Als er een Turkse vrouw op het spreekuur komt en Primec denkt dat ze baat heeft bij 1 op 1 begeleiding door iemand die de cultuur en taal kent, dan stuurt ze die door naar Mine Özalp-Durmaz.

'Mine zorgt voor vraagverheldering. Die extra informatie komt goed van pas bij een eventuele verwijzing naar een specialist ggz. Ook na een verwijzing houdt ze vinger aan de pols. De wachtlijsten zijn soms wel een half jaar. In de tussentijd blijven de klachten bestaan en zijn ondersteunende gesprekken erg belangrijk.'

POH-ggz diploma

Dat Mine haar POH-ggz diploma heeft gehaald, vindt Primec echt van meerwaarde. 'Daardoor kan ze haar begeleiding naar een hoger niveau tillen. Ze werkt zelfstandiger en heeft minder overleg nodig. Ze heeft haar eigen intervisiegroep die voor ruggenspraak zorgt. Dat is fijn voor haar en voor mij.'

Wens

Mine werkt nu 1 dag per week in gezondheidscentrum Marco Polo. 'Ik wil haar inzet graag uitbreiden. Door haar komen er minder Turkse vrouwen met pijnklachten op mijn spreekuur en bij een verwijzing komen de mensen sneller op de goede plek terecht. Daarnaast wil ik graag nog een POH-ggz aanstellen. De helft van mijn cliënten is van Marokkaanse afkomst. Gek genoeg willen zij liever geen Marokkaanse hulpverlener. Ze zijn bang voor geroddel. Dus dat wordt waarschijnlijk een kaaskop.'

Mine Özalp-Durmaz
Mine Özalp-Durmaz
Gezondheidscentrum Marco Polo
Gezondheidscentrum Marco Polo

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website